Politika privatnosti - zaštita podataka

1. Kompanija Panasonic prepoznaje važnost vaše privatnosti. Sve informacije koje nam obezbedite biće sačuvane i otkrivene isključivo u skladu sa zakonima o zaštiti podataka iz 1984. i 1998. godine.

2. Registracija - Posetioci Panasonic veb lokacije imaju mogućnost registracije na nekoliko načina.
• - Prednosti registracije obuhvataju mogućnost pretplate na različite biltene kompanije Panasonic koje ćete primati preko e-pošte.
• - Možete nas obavestiti o kupovini određenih proizvoda možete registrovati garanciju. Bićete u prilici da kupite produžetak garancije.
• - Pored informacija koje dajete prilikom registracije, kompanija Panasonic može prikupljati informacije o vašem ukusu i sklonostima na osnovu upotrebe web lokacije ili bilterna. Kolekcija informacija može da obuhvati analizu saobraćaja i ponašanje pri kupovini, uključujući upotrebu "cookies". Kompanija Panasonic može da koristi ove informacije i informacije koje obezbedite prilikom registracije radi informisanja o novim proizvodima, tehnologijama, takimičenjima ili ponudama koje vam mogu biti interesantne.

3. Kompanija Panasonic neće prosleđivati vaše informacije drugim stranama ili kompanijama, izuzev onih koje koristimo radi sprovođenja statističkih analiza, upravljanje komunikacijama ili kada delujemo u svoju korist.

4. Kompanija Panasonic će povremeno prikupljati ukupne statističke informacije o uslugama i može ih razmenjivati sa renomiranim partnerima. Ove informacije neće sadržati ništa što bi moglo da dozvoli vašu identifikaciju.
5. Kompanija Panasonic će povremeno prikupljati ukupne statističke informacije o uslugama i može ih razmenjivati sa renomiranim partnerima. Ove informacije neće sadržati ništa što bi moglo da dozvoli vašu identifikaciju.

6. Kompanija Panasonic zadržava pravo pristupa i otkrivanja informacija koje indentifikuju osobu u skladu sa svim primenjivim zakonima i zakonskim zahtevima odgovarajućih autoriteta, radi pravilne upotrebe sistema, radi vlastite zaštite ili zaštite drugih korisnika.

7. Kompanija Panasonic bezbedno čuva sve finansijske informacije. Informacije sa kartice ostaju šifrirane na našem bezbednom web serveru. Pristup ovom serveru je strogo kontrolisan.

8. Narudžbinom ovih usluga saglasni ste da Vaši podaci mogu biti preneti na servere u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili Kanadi. Ponuđači usluga koji koriste servere u SAD su nosioci sertifikata Sejf Harbor (Safe Harbour). Svi naši ponuđači usluga podležu uslovima ugovora uz uvažavanje pravila privatnosti prema standardima EU, unapred su provereni i podležu redovnoj kontroli.