Välj bland våra Aquarea modeller

Split-systemet

Systemet ansluts till värme- och/eller tappvarmvatten.

Mono-blocksystemet

Består av en enda utomhusenhet. Installationen kräver ingen köldmedieanslutning och kräver endast vattenanslutning.

JÄMFÖR
Produktjämförelse.
Välj upp till 4 produkter och klicka sedan på knappen för att jämföra egenskaper
 • PAW-TD20B8E3-NDS
 • PAW-TG20C1E3STD (Enamelled Tank)
 • PAW-TG30C1E3STD (Enamelled Tank)
 • PAW-TG40C1E3STD (Enamelled Tank)
 • PAW-TG20C1E3HI (Enamelled High Efficiency Tank)
 • PAW-TG30C1E3HI (Enamelled High Efficiency Tank)
 • PAW-TG30C2E3STD (Enamelled 2 coils Tank)
 • STANDARDEFFEKTIVITET
 • WH-TD20E3E5
 • WH-TD30E3E5-1
 • PAW-AAIR-200
 • PAW-AAIR-700
 • PAW-AAIR-900
 • PAW-AAIR-200L Without radiant heating
 • PAW-AAIR-700L Without radiant heating
 • PAW-AAIR-900L Without radiant heating
 • PAW-DHWM200A (Floor standing at -7 °C)
 • PAW-DHWM300A (Floor standing at -7 °C)
 • PAW-DHWM200ZC (Floor standing)
 • PAW-DHWM300ZC (Floor standing)
 • PAW-DHWM300ZE (Floor standing)
 • PAW-DHWM80ZNT (Wall mounted)
 • PAW-DHWM100ZNT (Wall mounted)
 • PAW-DHWM120ZNT (Wall mounted)
* De visade värmepumparna innehåller fluorerade växthusgaser med en global uppvärmningspotential som överstiger 150.