Следващо поколение Aquarea Manager

Новото поколение от умни дистанционни управления за екоефективно отопление включва самостоятелно дистанционно с разнообразни функции за отопление и гореща вода за бита.
Empty
PAW-HPM1
Aquarea Manager с LCD
PAW-HPM2
Aquarea Manager без LCD
PAW-HPMED
Сензорен екран
PAW-A2W-RTWIRED
Жичен стаен термостат с LCD със седмичен таймер.
PAW-A2W-RTWIRELESS
Безжичен стаен термостат с LCD със седмичен таймер
Empty
Управление и възможности за свързване
Panasonic разбира добре важността на управлението и свързването за осигуряването на най-добрия комфорт на най-ниската цена и предлага на клиентите си последната дума на техниката в технологията, нарочно конструирана, за да осигури максимална ефективност на системите Aquarea с термопомпи. Благодарение на интернет приложенията, създадени от Panasonic за Вас, можете да управлявате термопомпата и да осъществявате екстензивен мониторинг и управление с пълния набор от функции, които физическото дистанционно управление би Ви осигурило в домашни условия.
Panasonic предлага:
Тенденции. Статистика. Оптимизация на управлението на електропотреблението. Аларма. Подготовка + поддръжка. Пълна документация и т.н.
Внимание, готови, старт!
Лесна инсталация и конфигуриране
Ready: Предварително програмиран с до 160 приложения/системни диаграми
Steady: При стартиране – посочете номера на приложението/системната диаграма
Старт: Дистанционното започва работа в съответствие с избраната диаграма
Спецификации
 • 2 х смесени кръгове на отопление
 • Програма за изсушаване на подова мазилка
 • Контролер за каскадни/двукомпонентни системи
 • Автоматично превключване от отопление към режим на охлаждане
 • Контакт фотоволтаични елементи / Smart Grid
 • Нощен режим: – вътрешен мениджър на енергията – тенденция.
 • Управление на соларния колектор
 • Приоритет на горещата вода за бита.
 • Уебконтрол
 • Макс. 10 езика
 • Внимание, готови, старт! С макс. 155 предварително конфигурирани системни диаграми.
 • Готов за работа след по-малко от 3 минути
 • Лесен за настройка – лесен за употреба
 • Захранване 230 В
 • 7 изходни релета
 • Изходи 2 x 0,10 В
 • 8 входа от сензори (PT1000)
 • Вграден дисплей за текст с подсветка
 • USB интерфейс (качване, услуга, дистанционен контролер, тенденция)
 • Интерфейс RS485 (ком. с допълнителна термопомпа)
 • Интерфейс RS485 (за външен дисплей)
 • Наличен е външен сензорен дисплей
 • Голям брой външни дистанционни контролери
Лесен монтаж
Лесен монтаж без винтове в табло за управление/врата или DIN шина. Възможен е също и директен монтаж на стена.
Примерни инсталации с Aquarea manager
Empty
Управление на температурата в 2 зони с PAW-HPM12ZONE-U
Empty
Управление на температурата в 2 зони + ГВБ с PAW-HPM12ZONE-U
Empty
Термопомпа + управление на котела с ГВБ с PAW-HPM12ZONELCD-U
Empty
2 термопомпи в каскада с PAW-HPM12ZONE-U
Комплекти за Aquarea Manager
За сплит системи
PAW-HPM12ZONE-U: Управлението на термопомпата позволява на потребителя да контролира 2 температурни зони, под формата на каскадна или бивалентна система, на основата на показанията на датчика на помещението и зададената температура Материал във вътрешността на комплекта: PAW-HPM1 // PAW-HPMINT-U // PAW-HPMB1 // PAW-HPMAH1 // PAW-HPMAH1 // PAW-HPMR4.
PAW-HPM12ZONELCD-U: Управление на термопомпа с 2 температурни зони, каскадна или двукомпонентна система с безжичен стаен термостат с LCD Материал във вътрешността на комплекта: PAW-HPM1 // PAW-HPMINT-U // PAW-HPMB1 // PAW-HPMAH1 // PAW-HPMAH1 // PAW-A2W-RTWIRELESS.
За моноблок
PAW-HPM12ZONE-M: Управлението на термопомпата позволява на потребителя да контролира 2 температурни зони, под формата на каскадна или бивалентна система, на основата на показанията на датчика на помещението и зададената температура Материал във вътрешността на комплекта: PAW-HPM1 // PAW-HPMINT-M // PAW-HPMB1 // PAW-HPMAH1 // PAW-HPMAH1 // PAW-HPMR4.
PAW-HPM12ZONELCD-M: Управление на термопомпа с 2 температурни зони, каскадна или двукомпонентна система с безжичен стаен термостат с LCD Материал във вътрешността на комплекта: PAW-HPM1 // PAW-HPMINT-M // PAW-HPMB1 // PAW-HPMAH1 // PAW-HPMAH1 // PAW-A2W-RTWIRELESS.

Стайни термостати
PAW-A2W-RTWIRED: Жичен стаен термостат с LCD и седмичен таймер.
PAW-A2W-RTWIRELESS: Безжичен стаен термостат с LCD и седмичен таймер.

Принадлежности за Aquarea Manager
PAW-HPM1: Aquarea Manager с LCD
PAW-HPM2: Aquarea Manager без LCD
PAW-HPMINT-U: Интерфейс за свързване на Aquarea Manager към термопомпа Aquarea сплит система с инверторен контрол
PAW-HPMINT-M: Интерфейс за свързване на Aquarea Manager към моноблок Aquarea с термопомпа с инверторен контрол.
PAW-HPMB1: .Датчик за буферен резервоар
PAW-HPMDHW: Буферен резервоар с шахта за датчик.
PAW-HPMSOL1: Датчик на буферния резервоар за соларни колекторни системи (с по-висок температурен диапазон).
PAW-HPMUH: Термодатчик на външна температура.
PAW-HPMAH1: Датчик за дебит на вода за кръга на отопление.
PAW-HPMR4: Датчик за помещението.
PAW-HPMED: Сензорен екран.
PAW-HPMLCD: Стаен термостат с LCD.

Хидравлични принадлежности
PAW-1PMP2ZONE: Комплект за 2 зони с Aquarea Manager, въздухопровод, помпа от клас А, 1 смесителен вентил и вентил за проверка+филтър.
PAW-2PMP2ZONE: Комплект за 2 зони с Aquarea Manager, воден превключвател, въздухопровод, 2 помпи от клас А, 1 смесителен вентил и вентил за проверка+филтър.
PAW-FILTER: 2 вентила за проверка + филтър.