Дистанционен контролер с таймер (CZ-RTC2)

Основен дистанционен контролер ВКЛ./ИЗКЛ.
  • Смяна на работния режим (охлаждане, отопление, изсушаване, автоматичен, вентилатор)
  • Задаване на температурата (охлаждане/изсушаване: 18-30° C, отопление: 16-30° C).
  • Настройка на скоростта на вентилатора В/Ср/Н и автоматична.
  • Корекция на посоката на въздушния поток.

Времева функция. 24-часов часовник с реално време
Индикатор за ден от седмицата

Седмичен програматор
Максимум 6 действия могат да се програмират за всеки ден.

Функция „празна стая“
Тази функция може да предотврати понижаването или покачването на температурата в помещението при липса човешко присъствие за дълъг период от време.

Функция „лека нощ“
Тази функция управлява температурата в помещението за по-комфортен сън.

Макс. 8 вътрешните тела могат да се управляват с един дистанционен контролер

Възможно е дистанционно управляване чрез главен и подчинен дистанционен контролер
Макс. 2 контролера (главен дистанционен контролер и подчинен такъв) могат да бъдат инсталирани за едно вътрешно тяло.

Възможно е свързване с външното тяло чрез кабел PAW-MRC за целите на обслужването

Размери (В x Ш x Д): 120 x 120 х 16 мм