Индивидуално управление (опция)

CZ-RD514C
LED на работния режим

Индикатор за ВКЛ./ИЗКЛ.

Индикатор за избор на работен режим
 • АВТОМАТИЧЕН режим – за да Ви улесни: агрегатът сам избира работния си режим при стартиране – в зависимост от зададената температура и температурата в помещението.
 • Режим на ОТОПЛЕНИЕ – когато Ви е нужен топъл въздух: агрегатът има нужда от време, за да се затопли. Индикаторът на захранването примигва по време на работата.
 • Режим на ОХЛАЖДАНЕ – когато Ви е нужен хладен въздух: дръпнете завесите, за да блокирате слънчевата светлина и горещината извън помещението – по този начин ще намалите консумацията в режим на охлаждане.
 • Режим на ИЗСУШАВАНЕ – когато искате да отнемете влагата: агрегатът работи при ниска скорост на вентилатора, за да осигури меко охлаждане.

Екран с настройки на таймера/часовника
 • Настройка на дневен таймер
 • Настройка на седмичен таймер

Екран с настройки на скоростта на вентилатора
 • В автоматичен режим скоростта на вентилатора на вътрешното тяло се настройва автоматично според работния режим.

Екран с температурни настройки
 • Интервал за избор: 16 °C ~ 30 °C.

Екран с кодове за грешка


Забележка
 • Когато бъде инсталиран жичен дистанционен контролер ECONAVI, функциите АВТОМАТИЧЕН КОМФОРТ [AUTO COMFORT] и МЕКО ИЗСУШАВАНЕ [MILD DRY] трябва да бъдат деактивирани от безжичния контролер. От друга страна настройките за МОЩЕН РЕЖИМ [POWERFUL], TИХ РЕЖИМ [QUIET], ПАТРУЛИРАНЕ [PATROL] и работа в режим е-ion могат да си задават от безжичния дистанционен контролер.
 • Когато се използва жичният дистанционен контролер, настройките на таймера от безжичния такъв ще бъдат дезактивирани.
CZ-RD52CP
Включване и изключване на агрегата
 • Моля, обръщайте внимание на индикацията за ИЗКЛ. на дисплея на дистанционния контролер, за да предотвратите неправилното пускане/спиране на агрегата.
 • При нормална работа индикаторът за ИЗКЛ. се показва на дисплея на дистанционното управление, когато агрегатът бъде изключен.
Как се задава температура
 • Интервал за избор: 16 °C ~ 30 °C.

Как се избира работен режим
 • АВТОМАТИЧЕН режим – за да Ви улесни: Агрегатът сам избира работния си режим – в зависимост от зададената, външната и температурата в помещението.
 • Режим на ОТОПЛЕНИЕ – когато Ви е нужен топъл въздух: агрегатът има нужда от време, за да се затопли.
 • Режим на ОХЛАЖДАНЕ – когато Ви е нужен хладен въздух
 • Режим на ИЗСУШАВАНЕ – когато искате да отнемете влагата: агрегатът работи при ниска скорост на вентилатора, за да осигури меко охлаждане. В режима на меко изсушаване, вентилаторът на вътрешното тяло работи с ниска скорост. Движението на жалузите може да не отговаря точно на показваното на дисплея на дистанционния контролер.
Как да изберем скоростта на вентилатора (5 опции)
 • В автоматичен режим скоростта на вентилатора на вътрешното тяло се настройва автоматично според работния режим.

Как да коригираме вертикалното насочване на въздушния поток (5 опции)
 • Поддържа вентилацията в помещението.
 • Ако се избере АВТО [AUTO], жалузите автоматично се движат нагоре/надолу.
 • В режим на отопление въздушната струя се издухва хоризонтално, а след това – надолу.

Тих режим – за да се насладите на тишината
 • Тази функция намалява шума, създаван от въздушния поток.

Мощен режим – за бързо постигане на желаната температура