Контролер за ВКЛ./ИЗКЛ. (CZ-ANC2)

  • Могат да се управляват 16 групи вътрешни тела.
  • Управлението може да се осъществява на колективен или индивидуален принцип (отделна група или агрегат).
  • До 8 контролера за ВКЛ./ИЗКЛ. (4 главни, 4 подчинени) могат да се инсталират в една свързана система.
  • Работният статус може да бъде определен незабавно.

Забележка: Тъй като контролерът за ВКЛ./ИЗКЛ. не може да задава работния режим или температурата, той следва да се използва заедно с дистанционното управление, системния контролер и т.н.

Размери (В x Ш x Д): 121 x 122 x 14 + 52 мм (размер на вграждане)
Захранване: 220 до 240 В, променлив ток
В/И част: Дистанционно подаване (ефективен волтаж: в границите на 24 В DC): ВКЛ./ИЗКЛ. на всички. Дистанционно извеждане (допустим волтаж: в границите на 30 В DC): ВКЛ. на всички, всички аларми