Опростен дистанционен контролер (CZ-RE2C2), дистанционен контролер с подсветка (CZ-RELC2) и дистанционен сензор (CZ-CSRC2)

Опростен дистанционен контролер (CZ-RE2C2)
Дистанционен контролер с прости функции и действие

  • Подходящ за отворени помещения или хотели, за които не са необходими сложни функции.
  • ВКЛ./ИЗКЛ., превключване на работния режим, задаване на температурата, превключване на интензивността на обдухване, задаване на посоката на въздушния поток, показване на аларма и самодиагностика на дистанционното управление.
  • Управление на серии от групи за макс. 8 вътрешни тела.
  • Възможно е дистанционно управляване чрез главен и подчинен контролер с помощта на опростен дистанционен контролер или жичен такъв (до два уреда).
Размери (В x Ш x Д): 120 x 70 x 16 мм

Дистанционен контролер с подсветка (CZ-RELC2)
Дистанционен контролер с подсветка и просто управление
  • ВКЛ./ИЗКЛ., превключване на работния режим, задаване на температурата, превключване на интензивността на обдухване, задаване на посоката на въздушния поток, показване на аларма. LCD дисплей с подсветка.
  • Вграден термодатчик и управление на серии от групи за макс. 8 вътрешни тела.
Размери (В x Ш x Д): 120 x 70 x 16 мм
Дистанционен сензор (CZ-CSRC2)
  • Може да бъде свързан към произволно вътрешно тяло. Моля, ползвайте го, за да установите температурата в помещението, когато не ползвате датчика на дистанционното управление или вътрешното тяло (възможно е свързване към система без дистанционен контролер).
  • При съвместна употреба с дистанционен превключвател, ползвайте последния като основен дистанционен контролер.
  • Управление на серии от групи за макс. 8 вътрешни тела.