Система Panasonic за тотално управление на климатизацията Базов софтуер P-AIMS / CZ-CSWKC2

Макс. 1024 вътрешни тела може да се управляват от един персонален компютър

Функции на базовия софтуер
 • Стандартен дистанционен контролер за всички вътрешни тела
 • В календара могат да се зададат множество програми с график.
 • Извеждане на детайлна информация за алармите.
 • Експортиране на информация относно възникналите аларми и оперативния статус във файл CSV.
 • Автоматично архивиране на данни на твърдия диск

Предлагат се 4 пакета за надграждане на базовия софтуер. По този начин той може да отговори на индивидуални изисквания.
P-AIMS е подходяща за големи шопинг центрове и университети с много зони/сгради. На 1 персонален компютър с P-AIMS може да има 4 независими системи едновременно.
Всяка система може да има макс. 8 тела C/A, и да управлява макс. 512 тела. Общо 1024 вътрешни тела могат да се управляват от 1 персонален компютър с P-AIMS.
Компютърна конфигурация:
XP Professional
CPU: Процесор: Pentium 2,8 GHz или по-добър
Памет: най-малко 2 GB
HDD: най-малко 100 GB
 • Дължина на окабеляването (PC~C/A) – макс. 1 км
 • Макс. 8 тела C/A в 1 система
 • Дължина на окабеляването за всяка връзка от C/A – макс. 1 км
A. Персонален компютър на потребителя
B. USB линия
C. Конвертор (набавя се от клиента) RS485 (поляризиран)
D. CZ-CFUNC2
E. Сграда А
F. Сграда D
Опционен софтуер P-AIMS на CZ-CSWAC2 – за разпределяне на товара.
Изчисляване на разпределението на товара за всеки участник
 • Коефициентът на разпределение на натоварването на климатиците се изчислява за всяко отделно тяло (участник) в зависимост от данните за електропотреблението (м³, кВтч)
 • Резултатът от изчисленията се съхранява във файл тип CSV.
 • Съхраняват се данни за електропотреблението през последните 365 дни.

Опционен софтуер P-AIMS CZ-CSWWC2 за уеб приложение.
Дистанционен уеб достъп и контрол
 • Дистанционен достъп до софтуера P-AIMS от персонален компютър.
 • Можете да осъществявате мониторинг/управление на система ECOi 6N през уеб браузър (Internet Explorer).

Опционен софтуер P-AIMS CZ-CSWWC2 за показване на разстановката на уредите.
Цялата система може да се управлява визуално
 • На екрана с разположението се намира и монитор на оперативния статус.
 • Разстановката на обектите и местоположението на вътрешното тяло могат да бъдат проверявани с един поглед.
 • Всяко тяло може да се управлява с виртуален дистанционен контролер на дисплея.
 • Макс. 4 екрана с разстановки се показват едновременно.

Опционен софтуер P-AIMS CZ-CSWBC2 за софтуерен интерфейс BACnet.
Може да се свързва към система за сграден мениджмънт
 • Може да комуникира с друго оборудване посредством протокол BACnet.
 • Системата ECOi 6N може да се управлява както чрез система за сграден мениджмънт, така и чрез P-AIMS.
 • Към 1 персонален компютър (с инсталиран софтуер P-AIMS basic и BACnet) могат да бъдат свързани до 255 вътрешни тела.