В/И агрегат Seri-Para за външно тяло (CZ-CAPDC2), локален адаптер за ВКЛ./ИЗКЛ. (CZ-CAPC2) и паралелен интерфейс 0-10 В (CZ-CAPBC2)

В/И агрегат Seri-Para за външно тяло (CZ-CAPDC2)
  • Този уред може да управлява до 4 външни тела
  • От устройството за централизирано управление може да се задават промени на работния режим, стартиране/спиране в серия.
  • Изисква се за управление на консумацията.

Размери (В x Ш x Д): 80 x 290 x 260 мм
Захранване: Еднофазно, 100/200 V (50/60 Хц), 18 Вт
Входящи сигнали: Стартиране/спиране в серия (безпотенциален контакт/24 В, импулсен сигнал). Охлаждане/отопление (безпотенциален контакт/статичен сигнал). Потребление 1/2 (безпотенциален контакт/статичен сигнал) (локално спиране чрез превключвател)
Изходящи сигнали: Работен изходен сигнал (безпотенциален контакт). Алармен изход (безпотенциален контакт).
Дължина на окабеляването: Работни линии на външно/вътрешно тяло: Обща дължина 1 км. Дигитален сигнал: 100 м или по-малко
Примерна система
A. Устройство за централизирано управление
B. CZ-CAPDC2
Локален адаптер за управление на ВКЛ./ИЗКЛ. (CZ-CAPC2)
  • Управлението и мониторингът на статуса са възможни за отделно вътрешно тяло (или произволно външно електрическо устройство до 250 В променлив ток, 10 A) чрез контактен сигнал.
Примерна система
A. Контролер за ВКЛ./ИЗКЛ
B. CZ-CAPC2

Например: серпентина на вентилатора и т.н.
Общо топлообменници.
Паралелен интерфейс 0-10 В (CZ-CAPBC2)
  • Възможни са управление и мониторинг на статуса на едно вътрешно тяло (1 група).
  • Освен пуск и стоп, има и дигитален вход за скоростта на обдухване и работния режим.
  • От централния контролер може да се задава и да се измерва температурата на всмуквания въздух.
  • Аналоговият входен сигнал за задаване на температура е 0 до 10 В, или 0 до 140 ома.
  • Захранването се подава от терминала CZ-T10 на вътрешните тела.
  • Възможно е и отделно захранване (при измерване на температурата на всмуквания въздух).

Примерна система
A. Дистанционна станция
B. CZ-CAPBC2
C. Централен панел за управление