Възможности за свързване на ECOi и ECO G. Нов интерфейс Plug and play, свързан директно към P-Link

Отличната гъвкавост за интегриране във Вашите проекти KNX/EnOcean/Modbus/LonWorks/BACnet позволява пълно двупосочно наблюдение и управление на всички функционални параметри
Партньорите на Panasonic са проектирали решения специално за нашите климатици и предоставят пълни възможности за наблюдение, управление и функционалност на цялата промишлена гама от инсталации KNX/EnOcean/Modbus/LonWorks/BACnet.
Свържете се с Panasonic за повече информация.
Empty
Интерфейси Panasonic
Свързани към вътрешното тяло
PAW-RC2-KNX-1i:
KNX, 1 група вътрешни тела
PAW-RC2-MBS-1: Modbus RTU*, 1 група вътрешни тела
PAW-RC2-ENO-1i: EnOcean, 1 група вътрешни тела
PA-RC2-WIFI-1: IntesisHome, 1 група вътрешни тела

Свързано към P-link
PAW-AC-KNX-64: KNX**, макс. до 64 свързани вътрешни тела
PAW-AC-KNX-128: KNX**, макс. до 128 свързани вътрешни тела
PAW-TM-MBS-RTU-64: Modbus RTU**, макс. до 64 свързани вътрешни тела
PAW-TM-MBS-TCP-128: Modbus TCP**, макс. до 128 свързани вътрешни тела
PAW-AC-BAC-64: Bacnet**, макс. до 64 свързани вътрешни тела
PAW-AC-BAC-128: Bacnet**, макс. до 128 свързани вътрешни тела
CZ-CLNC2: Lonworks, 16 групи от макс. 8 вътрешни тела, общо макс. 64 вътрешни тела
PAW-AC-FIDELIO: Lonworks, макс. до 128 свързани вътрешни тела

* Необходим е интерфейс Modbus RTU/TCP, ако е налице връзка Modbus TCP.
** Необходим е интерфейс CZ-CFUNC2.
Пример за свързване на система за сграден мениджмънт към централната система за управление на климатизацията.
Настройки на климатичната система
 • ВКЛ./ИЗКЛ.
 • Смяна на режима
 • Задаване на температурата в помещението
 • Настройка на скоростта на вентилатора
 • Настройките на клапата
 • Настройка на централизираното управление
 • Премахване на сигнализацията за филтъра
 • Зануляване на алармата.
Статус на климатичната система
 • Статус ВКЛ./ИЗКЛ. на уреда
 • Работен режим
 • Задаване на температурата
 • Статус на скоростта на вентилатора
 • Статус на клапата
 • Настройка на централизираното управление
 • Ситуация със сигнализацията за филтъра
 • Правилен/неправилен статус
 • Код на алармата
A. Адаптер RS485/RS232C (набавя се от клиента)
B. Интерфейс на система за сграден мениджмънт
C. Комуникационен адаптер CZ-FUNC2
D. Външно тяло
E. Управление в група
F. Дистанционен контролер
G. Макс. 64 вътрешни тела
H. Макс. 16 системи Вътр. тела, които можете да свържете: макс. 512