Платки и кабели за вътрешни тела PACi, ECOi и ECO G

Кабели
CZ-T10: Всички функции на T10. Необходима е принадлежност, набавена от клиента
PAW-FDC: Управление на външен вентилатор. Необходима е принадлежност, набавена от клиента
PAW-OCT: Всички сигнали за мониторинг на опциите. Необходима е принадлежност, набавена от клиента
CZ-CAPE2: Сигнали за мониторинг на опциите – без вентилатор. Необходимо е допълнително окабеляване от резервните части
PAW-EXCT: Принудително ИЗКЛ. на термостата/установена е утечка. Има нужда от принадлежност, доставена от клиента

Платки
PAW-T10: Всички функции на T10. Позволява лесно свързване Plug & Play
PAW-T10V: Всички функции на T10 + мониторинг на захранването Също като при PAW-T10 + мониторинг на захранването на вътрешното тяло
PAW-T10H: ВКЛ./ИЗКЛ.; забрана на 5 В DC и 230 В AC Специални предложения за една хотелска карта или прозоречен контакт
PAW-T10HW: ВКЛ./ИЗКЛ.; забрана на 5 В DC. За хотелска карта + прозоречен контакт едновременно
PAW-PACR2: Дублиране на 2 системи; мониторинг на температурата Дублиране на 2 системи PACi, вкл. мониторинг на температурата при еднаква продължителност на работа
PAW-PACR3: Дублиране на 3 системи; мониторинг на температурата Дублиране на 3 системи PACi, вкл. мониторинг на температурата при еднакво време на работа
PAW-ECF: Управление на скоростта на вентилатора – външен вентилатор EC. Уредите за въздушна завеса от други производители позволяват управлението на вентилатор EC да става посредством стандартна платка VRF IU
Конектор T10 (CN015)
CZ-T10: Panasonic е разработил опционна принадлежност (състояща се от контакт + кабели), наречена CZ-T10, за да направи възможно лесното свързване към този конектор T10.
Свързването на вътрешно тяло ECOi към външно устройство е лесно. Терминалът T10 на електронната платка на всички вътрешни тела прави възможна дигиталната връзка към външни устройства.
Спецификации на терминала T10 (T10: CN015 на платката на вътрешното тяло)
 • Контрол на следните функции:
 1. Входен сигнал за начало/край
 2. Забрана на входен сигнал от дистанционен контролер
 3. Извеждане на пусков сигнал
 4. Извеждане на алармен сигнал
 • Условие
 1. 1-2 (Импулсен входен сигнал): Превключване на състоянието ВКЛ./ИЗКЛ. на уреда посредством импулсен сигнал. (1 импулсен сигнал: статус на недостиг 300 милисек. или повече)
 2. 2-3 (Статичен входен сигнал): Отварянето / управлението чрез дистанционен контролер е разрешено. (Нормално условие) Затваряне / дистанционният контролер е забранен.
 3. 4-5 (Статичен изходен сигнал): Подават се 12 В, когато уредът е включен. / Липсва подаване при изключен уред.
 4. 5-6 (Статичен изходен сигнал): Подават се 12 В, когато възникнат грешки / Липсва подаване, ако грешки не са налице.

Примери за окабеляване:
A. 300 мс или повече
B. 1-2 (импулсен входен сигнал)
C. 4-5 (изходен сигнал)
D. Състояние на агрегата
ЗАБЕЛЕЖКА: Дължината на кабела от вътрешното тяло до релето не трябва да надхвърля 2 м. Импулсният сигнал може да се промени в статичен чрез прекъсване на кабелното мостче. (Прегледайте JP001)
E. T10 (жълто)
Примерна употреба
Управление на принудителното ИЗКЛ.
 • Изводи 1 и 2: Свободен контакт за сигнал ВКЛ./ИЗКЛ. (прекъснете *JP1* за статичен сигнал) – при поставена хотелска карта веригата се затваря (уредът може да се използва).
 • Изводи 2 и 3: Свободен контакт за забрана на всички функции в дистанционния контролер, монтиран в помещението. При изваждане на хотелската карта, контактът трябва да се затвори (уредът не може да работи).

Извеждане на сигнал за ВКЛ./ИЗКЛ.
 • Условие:
4-5 (Статичен изходен сигнал): Извеждат се 12 В при включен уред. / Липсва извеждане при изключен уред.

Примери за окабеляване:
A. Терминал = T10
1. Вкл. / Изкл.
2. Поделено
3. Забрана
4. Работен изход +12 В DC
5. Поделено
6. Изход за аларма +12 В DC
B. Реле 12 В DC
C. T10 (жълто)
D. Платка за управление на вътрешното тяло
E. Реле (набавя се от клиента)
F. Централизирано управление
ЗАБЕЛЕЖКА: Дължината на кабела от вътрешното тяло до релето не трябва да надхвърля 2 м. Импулсният сигнал може да се промени в статичен чрез прекъсване на кабелното мостче. (Прегледайте JP001)
Конектор за електромотора на вентилатора (CN017)
PAW-FDC: Panasonic е разработил опционална принадлежност (състояща се от контакт и кабели), наречена PAW-FDC, с чиято помощ се осъществява лесна връзка с конектора за мотора на вентилатора (CN017).
Empty
Управление на вентилатора от дистанционния контролер.
 • Стартиране/спиране на външната вентилация и всички вентилатори на топлообменника
 • Работи дори при спряно вътрешно тяло
 • В случай на управление в група: ще работят всички вентилатори; без индивидуален контрол
Вкл./изкл. на външен вентилатор
A. Бутон за вентилацията
B. Електромотор на вентилатора (щепсел с 2 щифта (бял))
C. Платка за управление на вътрешното тяло
D. Реле (набавя се от клиента)
E. Към външното управление – терминала на вентилатора за входящи сигнали
Опционален конектор (CN060) Извеждане на външни сигнали
PAW-OCT: Panasonic е разработил опционална принадлежност (състояща се от контакт и кабели), наречена PAW-OCT, с чиято помощ се осъществява лесна връзка с опционалния конектор (CN060).
Empty
Възможно е външно управление на вътрешното тяло, ако се приложи комбинация от Т10 и опцията CN060!

6P (бяло): Извеждането на външните сигнали трябва да стане както е показано на схемата по-долу.
A. Опция (бяло)
B. Платка за управление на вътрешното тяло (CR1)
C. Реле (DC 12V, набавя се от клиента) (Забележка)
D. Сигнал към вентилатора
E. Пусков сигнал за отопление
F. Пусков сигнал за охлаждане
G. Сигнал към термостата
H. Сигнал за размразяване
Забележка: Релето трябва да е инсталирано на макс. разстояние 2 м от платката.
Конектор EXCT (CN009)
PAW-EXCT: Panasonic е разработил опционална принадлежност (състояща се от контакт и кабели), наречена PAW-EXCT, с чиято помощ се осъществява лесна връзка с конектора EXCT (CN009).
Empty
Със статичен входен сигнал
➔ Статичен входен сигнал ➔ Изкл. на термостата ➔ Енергоспестяване
Щепсел с 2 щифта (червен): може да се използва за управление на консумацията. Когато е налице входен сигнал, уредът ще работи с изключен термостат.

Забележка: Дължината на кабелния път от платката за управление на вътрешното тяло до релето трябва да е макс. 2 м.
* Главен кабел с щепсел с 2 щифта (част със специална поръчка: WIRE K/854 05280 75300)

A. EXCT (щепсел с 2 щифта (червен))
B. Платка за управление на вътрешното тяло
C. Реле (набавя се от клиента)
D. Сигнал към намотката на релето

Пример: Свързване към датчик за хладилен агент
· Сигнал от датчика за утечки: безпотенциален, статичен.
· Настройка на вътрешното тяло: Код 0b ➔ 1
· Конектор за датчика за утечки: EXCT
· Настройка на външното тяло:
Код C1: 1 подаване на захранване в случай на аларма от конектора за О2 на 230 В
Код C1: 2 подаване на захранване в случай на аларма от конектора за О2 на 0 В
· Извеждане на алармено съобщение P14

A. Вентилите се затварят
B. Сигнал
C. Утечка
D. Помещение 1
E. Помещение 2
F. Датчик за хладилен агент