Решения за приложения, работещи 24/7/365

Продукти с висока ефективност за приложения, работещи 24/7.

За сървърни помещения Panasonic е разработил пълна гама решения, ефективно защитаващи сървърите Ви, като поддържат подходяща температура дори при външна температура под -20° C.


Висока ефективност през цялата година

Основни предимства:
· От 2,5 до 7,1 kW с новите тела TKEA с хладилен агент R32 и клас A+++ при охлаждане
· Агрегати PACi oт 3,6 до 14,0 kW
· Функция за дублиране
· Функция за резервиране
· Функция за периодично включване
· Информация за грешка чрез безпотенциален контакт
· В работен режим дори при външна температура -20° C
· Висока сезонна ефективност
· Продуктът е предвиден да работи непрекъснато

Интерфейс, работещ с 2 TKEA/PKEA. PAW-SERVER-PKEA

Интерфейсът за сървърни помещения PAW-SERVER-PKEA управлява дублирането и резервирането на два агрегата TKEA/PKEA с помощта на два различни избираеми режима:
· Plug and play чрез вложен алгоритъм за дублиране и резервиране (без нужда от външен сигнал. Повече информация можете да прочетете в ръководството за употреба)
· Външно управление на дублирането и резервирането (с помощта на програмируем логически контролер от друг производител) чрез безпотенциален контакт
Всички настройки се въвеждат, без да е нужно свързване към компютър.


Възможен е избор на специален Режим за икономия на енергия с помощта на DIP превключвател (само в режим Plug and Play). Нивото на забрана на въвеждане от дистанционно управление може да бъде задавано в случаите, когато външното управление е осъществено посредством безпотенциален контакт.
Изходен алармен сигнал
Агрегат А
Агрегат Б
(2 х безпотенциален контакт, макс. 12 V)


Изходен оперативен сигнал
Агрегат А
Агрегат Б
(2 х безпотенциален контакт, макс. 12 V)

Макс. дължина на кабела – 3 метра за всеки CN-CNT
Входен сигнал за ВКЛ./ИЗКЛ.
Агрегат А
Агрегат Б
(2 х безпотенциален контакт, макс. 12 V)


Входен сигнал за специални настройки на интерфейсната платка
1 х порт за свързване към компютър

a. Джъмпер 1
Функция за икономия на енергия
b. Джъмпер 2
Разрешаване на ВКЛ./ИЗКЛ. на безпотенциален контакт (макс. 12 V)
c. Стандартно дистанционно управление

Интерфейси за управление на 2 или 3 вътрешни тела PACi и VRF

PAW-PACR3

В комбинация с една PAW-T10V за всяко вътрешно тяло позволява управление с резервиране на 2 (или 3) вътрешни тела PACi или VRF.
Всички агрегати ще се управляват последователно с оглед изравняване на експлоатационния период (напр. включване на всеки 8 часа в рамките на период от 24 часа).
Ако температурата в помещението надхвърли свободно зададена стойност, 2-ият (или 3-ият) агрегат ще бъде ВКЛЮЧЕН и ще се задейства алармата.
Връзка с алармата
Стаен термостат
Външни връзки


Дисплей и настройки:
· Възможно е ръчно избиране на следващ агрегат.
· Възможно е рестартиране.
· LED дисплеят показва оперативното състояние на агрегати 2 или 3.

· Изход за оперативното състояние.
· Алармен LED и изход за аларма.
· Може да бъде зададен лимит на температурата.

· Може да бъде зададен температурен хистерезис.
· Показване на температурата в помещението.
· Показване на таймер.
Резервирано управление с използване на CZ-RTC5B

Групирането на проводници от 2 системи PACi позволява автоматичен индивидуален контрол.
· Работа с ротация
· Работен режим за дублиране
· Поддържаща работа
Система 1

Система 2
CZ-CAPRA1
Интерфейсен адаптер RAC за интегриране в P‑Link.

Повече информация >