Гама Mini ECOi LZ2 4 до 6 HP - R32

Гама Mini ECOi LZ2 4 до 6 HP - R32

Изключителна ефективност в компактно тяло и непрекъсната работа дори при екстремни външни температури.

Минимално въздействие върху околната среда.

Panasonic създаде гамата LZ2, за да сведе до минимум въздействието върху околната среда на системата. Хладилен агент R32 с ниско GWP и най-високи нива на ефективност гарантират това през целия експлоатационен живот.

За най-трудните пространства.

Новата система VRF Mini ECOi LZ2 R32 е идеалното решение, което ще се побере във всяко място на приложение благодарение на компактния си дизайн и големи дължими на тръбните пътища.

Технически акценти.

  • SEER нива до 8,50 и SCOP нива до 5,05 (за 4HP модела)
  • Непрекъсната работа при екстремни външни температури: от -20° C (отопление) до 52° C (охлаждане)
  • Широка гама от вътрешни тела, които могат да бъдат свързани
  • Нови и уникални вътрешни тела с nanoe™ X, хидроксилни радикали във водата
  • Позволява широка гама от инсталации със и без смекчаващи мерки
  • Гъвкави смекчаващи мерки с датчик/аларма за утечки на хладилния агент R32, който трябва да бъде инсталиран само при необходимост

Серия ECOi с най-добра ефективност

Хармония от природата на закрито

Гама ECOi с най-добра ефективност

Спецификации

Вижте всички
Гама Mini ECOi LZ2 4 до 6 HP - R32 ЕДНОФАЗНИ ТРИФАЗНИ
4 kW 5 kW 6 kW 4 kW 5 kW 6 kW
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
Cooling capacity (Nominal) kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5
Cooling capacity (Nominal) kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5
Net weight kg 94 94 94 94 94 94

1) Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511.
2) SEER/SCOP е изчислен въз основа на сезонната пространствена ефективност на охлаждане/отопление „η“ стойности от РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) 2016/2281. SEER, SCOP = (η + корекция) × PEF.
3) Числото в скобите означава максималният брой вътрешни тела, които могат да бъдат свързани при 1,5 kW връзка за вътрешни тела.
4) Числото в скобите означава максимално разрешеното съотношение на капацитета вътрешни/външни тела при 1,5 kW връзка за вътрешни тела.