Гама Mini ECOi LZ2 8 и 10 HP - R32

Гама Mini ECOi LZ2 8 и 10 HP - R32

Представяме Ви най-широката гама R32 Mini VRF.

Перфектно решение за малки и средни по размер проекти.

8 и 10HP LZ2 Mini VRF агрегатите предоставят всички предимства на една система VRF в по-малко място на приложение. Можете да се наслаждавате на разширени опции за контрол на индивидуални и централни системи VRF, включително революционните Panasonic AC Smart Cloud и AC Service Cloud.

За най-трудните условия.

Новата гама ECOi LZ2 устройства могат да работят при най-трудните условия от -20° C до +52° C, осигурявайки непрекъснато и ефективно отопление и охлаждане за Вашето пространство през цялата година.

Технически акценти.

  • SEER нива до 7,56 и SCOP нива до 4,59 (за 8HP модела)
  • Непрекъсната работа при екстремни външни температури: от -20° C (отопление) до 52° C (охлаждане)
  • Най-широката гама от вътрешни тела, които могат да бъдат свързани в R32 VRF
  • Нови и уникални вътрешни тела с nanoe™ X, хидроксилни радикали във водата
  • Позволява широка гама от инсталации със и без смекчаващи мерки за хладилния агент
  • Гъвкави смекчаващи мерки с датчик/аларма за утечки на хладилния агент R32, който трябва да бъде инсталиран само при необходимост

Серия ECOi с най-добра ефективност

Хармония от природата на закрито

Гама ECOi с най-добра ефективност

Спецификации

Вижте всички
Гама Mini ECOi LZ2 8 и 10 HP - R32 Трифазно
8 kW 10 kW
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10
Cooling capacity (Nominal) kW 22,4 28,0
Net weight kg 125 126

1) Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511.
2) SEER/SCOP е изчислен въз основа на сезонната пространствена ефективност на охлаждане/отопление „η“ стойности от РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) 2016/2281. SEER, SCOP = (η + корекция) × PEF.
3) Числото в скобите означава максималният брой вътрешни тела, които могат да бъдат свързани при 1,5 kW връзка за вътрешни тела.
4) Числото в скобите означава максимално разрешеното съотношение на капацитета вътрешни/външни тела при 1,5 kW връзка за вътрешни тела.

Реални примери Вижте всички проекти

Какво се случва