Možnosti připojení jednotek ECOi a ECO-G. Nové rozhraní ve stylu plug and play připojené přímo k portu P-Link

Díky flexibilním možnostem integrace do vašich projektů KNX / EnOcean / Modbus / LonWorks / BACnet máte k dispozici plné obousměrné monitorování a ovládání všech funkčních parametrů.
Partneři společnosti Panasonic navrhli speciální řešení pro klimatizace Panasonic tak, aby poskytovalo kompletní monitoring, ovládání a plnou funkčnost celé nabídkové řady pro komerční použití u instalací s KNX / EnOcean / Modbus / LonWorks / BACnet. Chcete-li získat více informací, kontaktujte společnost Panasonic.
Empty
Rozhraní Panasonic Připojení k vnitřní jednotce PAW-RC2-KNX-1i: KNX, 1 skupina vnitřních jednotek PAW-RC2-MBS-1: Modbus RTU*, 1 skupina vnitřních jednotek PAW-RC2-ENO-1i: EnOcean, 1 skupina vnitřních jednotek PA-RC2-WIFI-1: IntesisHome, 1 skupina vnitřních jednotek. Připojení k portu P-link: PAW-AC-KNX-64: KNX**, Max. 64 připojených vnitřních jednotek PAW-AC-KNX-128: KNX**, Max. 128 připojených vnitřních jednotek PAW-TM-MBS-RTU-64: Modbus RTU**, Max. 64 připojených vnitřních jednotek PAW-TM-MBS-TCP-128: Modbus TCP**, Max. 128 připojených vnitřních jednotek PAW-AC-BAC-64: Bacnet**, Max. 64 připojených vnitřních jednotek PAW-AC-BAC-128: Bacnet**, Max. 128 připojených vnitřních jednotek CZ-CLNC2: Lonworks, 16 skupin po max. 8 vnitřních jednotkách , celkem max. 64 připojených vnitřních jednotek PAW-AC-FIDELIO: Fidelio**, Max. 128 připojených vnitřních jednotek * Při připojení Modbus TCP je zapotřebí rozhraní Modbus RTU/TCP.** Je zapotřebí rozhraní Interface CZ-CFUNC2.
Příklad připojení BMS pro centrální ovládací systém klimatizace
Nastavení klimatizační jednotky Zapnutí / vypnutí jednotky Změna režimu Nastavení teploty v místnosti Nastavení otáček ventilátoru
Nastavení klapek Nastavení centrálního ovládání Signalizace filtru
Reset alarmu
Stav klimatizační jednotky Zapnutí / vypnutí jednotky Provozní režim
Nastavení teploty Stav otáček ventilátoru Stav klapky Nastavení centrálního ovládání Signalizace situace filtru Správný / nesprávný stav Kód alarmu
A. Adaptér RS485/RS232C (místní dodávka)B. Rozhraní BMS C. Komunikační adaptér CZ-FUNC2 D. Venkovní jednotka E. Hromadné ovládání F. Dálkový ovladač G. Max. 64 I/DH. Max. 16 systémů. Připojitelné I/D jednotky: Max. 512