P-AIMS. Kompletní systém řízení klimatizace Panasonic. P-AIMS základní software (CZ-CSWKC2)

Pomocí jednoho počítače je možné ovládat až 1024 vnitřních jednotek. Funkce základního softwaru: Standardní dálkové ovládání všech vnitřních jednotek. Do kalendáře lze nastavit mnoho programů plánovacího časovače. Zobrazení podrobných informací o alarmech.
Výstup do souboru CSV s historií alarmů, provozních stavů. Automatické zálohování dat na pevný disk. Se 4 upgradovacími balíčky je možné základní software upgradovat tak, aby vyhovoval individuálním požadavkům.
P-AIMS je vhodný pro velká obchodní centra a univerzity s mnoha prostorami / budovami. 1 počítač s “P-AIMS” může mít současně až 4 nezávislé systémy. Každý systém může mít max. 8 klimatizačních jednotek a ovládat maximálně 512 jednotek. Celkem je pomocí 1 počítače s “P-AIMS” možné ovládat 1024 vnitřních jednotek.
PC prostředí: XP Professional. CPU: Pentium 2.8 GHz nebo více. Paměť: 2 GB nebo více. HDD: 100 GB nebo více
Délka vedení (PC~klimatizace) max. 1 km. Max. 8 klimatizačních jednotek pro 1 systém. Délka vedení každého propojení z klimatizační jednotky max. 1 km
A. Počítač B. USB vedení C. Měnič (místní dodávka) RS485 (polarizované) D. CZ-CFUNC2 E. Budova A F. Budova D
P-AIMS volitelný software CZ-CSWAC2 pro rozdělení výkonu
Výpočet rozdělení výkonu pro každého nájemníka · Poměr rozdělení výkonu (zátěže) klimatizace se vypočítává pro každou jednotku (nájemníka) s použitím údajů o spotřebě energie (m³, kWh). · Vypočítaná data jsou uložena jako soubor typu CSV. · Jsou uložena data z posledních 365 dní.
P-AIMS volitelný software CZ-CSWWC2 pro webovou aplikaci
Webový přístup a ovládání ze vzdálené stanice · Přístup k softwaru P-AIMS ze vzdáleného PC. · Můžete sledovat/ovládat systém ECOi 6N pomocí webového prohlížeče (Internet Explorer).
P-AIMS volitelný software CZ-CSWGC2 pro zobrazení rozvržení objektů
Možnost vizuálního ovládání celého systému · Na zobrazení rozvržení systému je k dispozici monitor provozního stavu. · Možnost kontroly rozvržení objektů i umístění vnitřních jednotek. · Každou jednotku je možné ovládat pomocí virtuálního dálkového ovladače zobrazeného na displeji.
· Max. 4 obrazovky rozvržení systému najednou.
P-AIMS volitelný software CZ-CSWBC2 pro softwarové rozhraní BACnet
Možnost připojení k systému BMS · Může komunikovat s dalším zařízením pomocí protokolu BACnet · Systém ECOi 6N je možné ovládat pomocí BMS i P-AIMS. · Max. 255 vnitřních jednotek je možné připojit k 1 PC (se základním softwarem P-AIMS a BACnet).