Panasonic AC Smart Cloud

Díky systému Panasonic AC Smart Cloud budete mít svoji firmu pod kontrolou a můžete začít šetřit!

Flexibilní a škálovatelné řešení.

· Úspora energie
· Nulové odstávky
· Správa míst instalace

Nepřetržité centralizované ovládání obchodních prostor, ať jste kdekoli. Nezáleží na tom, na kolika místech podnikáte, ani kde se tato místa nacházejí! Systém AC Smart Cloud od společnosti Panasonic umožňuje plně ovládat všechny instalace z počítače nebo tabletu. Do všech jednotek na různých místech lze jedním kliknutím odeslat aktualizace stavu všech instalací v reálném čase, což snižuje potenciál výpadků a optimalizuje náklady.

Flexibilní řešení pro vaše podnikání


Vždy

Všude

Více platforem

Internetový prohlížeč

Škálovatelné řešení pro vaše podnikání

Malé i velké
1 i více míst instalace
Funkce upgradu*
* Přizpůsobeno ke splnění nároků uživatele / vylepšené nové funkce / vylepšeno o nové produkty / chytré řízení IT.
PACi / ECOi / ECO G
* Přizpůsobeno ke splnění nároků uživatele / kontinuální vylepšování: nové funkce a nové produkty / chytrá správa IT.

Panasonic AC Smart Cloud nabízí neustálé zlepšování, přičemž vždy myslí na uživatele.

Funkce e-CUT.
Systém Panasonic AC Smart Cloud má nově k dispozici funkce e-CUT.
5 nastavení úspory energie automaticky snižuje spotřebu energie.
1. Automatický návrat k nastavené teplotě.
Pro případ, že se chcete po určité době vrátit k nastavené teplotě, i když se teplota změnila.

a. Změna.
b. Návrat!
2. Nastavení automatického vypínání v nepřítomnosti osob.
Když nechcete nastavovat časový plán, ale přejete si využívat automatické monitorování a vypínání.

a. Nastavte dobu pro automatické vypínání v nepřítomnosti osob.
b. Zapomeňte na vypínání.
3. Nastavte omezení rozsahu teploty.
Když si přejete omezit nastavitelné teploty.

a. Vysoká.
b. Spotřeba elektřiny nebo plynu.
c. Nízká.
d. Snížená spotřeba elektřiny nebo plynu v důsledku nadměrného chlazení.
e. Nastavení teploty omezeno v rozsahu 26 °C až 30 °C.
4. Časovač úspory energie / nastavení účinného provozu.
Stanovení časových úseků, kdy si přejete omezit výkon provozu.

a. Vysoká.
b. Spotřeba elektřiny nebo plynu.
c. Nízká.
d. Doba.
5. Požadavek / nastavení snižování špiček / nastavení ořezání špiček.
Nastavte časové úseky, kdy si přejete omezit výkon provozu venkovních jednotek.

a. Vysoká.
b. Spotřeba elektřiny nebo plynu.
c. Nízká.
d. Doba.

Klíčové funkce a jedinečnost


Monitorování více míst.
 • Nezáleží na tom, na kolika místech podnikáte. Zajišťuje snadné ovládání a provoz, umožňuje porovnávat jednotlivé provozovny, lokace, místnosti.
Rozsáhlé statistiky pro úspory energie.
 • Spotřebu energie, výkon nebo úroveň účinnosti můžete porovnávat podle různých parametrů (roční/měsíční/týdenní/denní)
Nastavení plánu.
 • Nastavení týdenního/svátečního časovače dle potřeby
 • Jedno nastavení lze zkopírovat na další místa
Oznámení o údržbě.
 • Oznámení o chybách zasílané e-mailem i s nákresem půdorysu
 • Oznámení o údržbě pro venkovní jednotky ECOi / ECO G
 • NOVINKA! Funkce vzdálené servisní kontroly

Uživatelské přizpůsobení

Správce místa může vytvářet uživatele dle požadavku a přiřazovat upravené profily.

1. Správce budovy: A
Energetická optimalizace
Monitorování více míst
Správa plánování
Oznámení o údržbě


2. Vlastník hotelů
Správce má úplný přístup
3. Správce budovy: B
Energetická optimalizace
Monitorování více míst
Správa plánování
Oznámení o údržbě
4. Správce budovy: C
Energetická optimalizace
Monitorování více míst
Správa plánování
Oznámení o údržbě

Hlavní funkce dle typu uživatele.

1: Základní typ (např. vlastníci, správci budov)
2: Profesionální typ (např. instalační technici, údržbářské společnosti)

Nastavení klimatizace
Podrobnosti o provozu vnitřních/venkovních jednotek: 1 / 2
Podrobnosti o cloudovém adaptéru (CZ-CFUSCC1): 1 / 2
Údržba klimatizace: X / 2
Mapové zobrazení: 1 / 2

Funkce pro úsporu energie
e-CUT: 1 / 2

Plánování
Nastavení/zobrazení ročního, týdenního plánu: 1 / 2

Statistiky výkonu
Spotřeba energie: 1 / X
Výkon: 1 / X
Hodnocení účinnosti: 1 / X
Funkce údržby
Přehled oznámení / podrobné informace: 1 / 2
Nastavení údržby: 1 / 2
Mapové zobrazení: 1 / 2
Vzdálená servisní kontrola: X / 2

Uživatelský účet*
Nová registrace / aktualizace uživatele: 1 / X

Nastavení systému
Distribuční skupina – přehled / podrobné informace: 1 / X
Požadavek na vypnutí: 1 / X
Mapový editor: X / 2


* Obraťte se na autorizovaného prodejce společnosti Panasonic.

Empty
Jednou z našich jedinečných nabídek je „balíček stabilní a zabezpečené komunikace“
 • Možnosti připojení jsou součástí služby. Zákazníci nemusí ztrácet čas vyhledáváním a přípravou vhodného připojení.
 • Díky komplexní nabídce služeb má zákazník klid a všechny záležitosti týkající se inteligentního systému AC Smart Cloud může vyřešit na jediném místě, a to včetně připojení.

 1. Router 3G
 2. Karta SIM

Funkce vzdálené servisní kontroly.

Žádné odstávky
· Rychlá analýza a reakce
· Úspora času a nákladů na úkoly servisní údržby


Zaznamenávaní parametrů servisní kontroly odkudkoli!
· Doba uchování dat: max. 120 minut
· Frekvence záznamu dat: 10–90 sekund
· Výběr režimu: se zkušebním provozem nebo bez něj
· Možnost nastavení plánu odpočtu

a. CZ-CFUSCC1 AC Smart Cloud.
b. Sběr dat. Data servisní kontroly odkudkoli
c. Záznam a uložení do počítače.
d. Analýza pomocí softwaru servisní kontroly.
e. RYCHLÁ REAKCE.

Seznamy dílů Panasonic AC Smart Cloud.

* Poplatek za cloudové služby se účtuje zvlášť. Obraťte se na autorizovaného prodejce společnosti Panasonic.


CZ-CFUSCC1: Komunikační adaptér AC Smart Cloud. Až 128 skupin. Ovládání 128 jednotek
PAW-MVNOAC-V / PAW-MVNOAC-K: Komunikační balíček 3G (včetně SIM karty). V, K: V závislosti na konkrétních zemích*
* Obraťte se na autorizovaného prodejce společnosti Panasonic.