Volitelné samostatné ovládání

CZ-RD514C LED kontrolka. Indikátor zapnutí/vypnutí. Indikátor zvoleného režimu. Automatický režim – pro větší uživatelské pohodlí: jednotka vybírá režim automaticky během spouštění podle nastavené teploty a aktuální teploty v místnosti. Režim rychlého vytápění. Během této činnosti kontrolka napájení bliká. Režim chlazení: rolety stíní před slunečními paprsky, takže je možné během chlazení snížit výkon zařízení a spotřebu. Režim suchého provozu – snížení vlhkosti vzduchu: Jednotka pracuje při nižší rychlosti ventilátoru, takže chlazení není tak razantní. Displej pro nastavení hodin a časovače. Nastavení denního časovače. Nastavení týdenního časovače. Zobrazení rychlosti ventilátoru. V automatickém režimu se rychlost ventilátoru mění automaticky podle aktuálního režimu činnosti. Displej pro nastavení teploty. Rozsah pro výběr: 16°C ~ 30°C. Zobrazení chybových hlášení. Poznámka: při použití kabelového dálkového ovladače nemusí fungovat bezdrátové dálkové ovládání funkcí ECONAVI, AUTO COMFORT, MILD DRY. Naopak fungují funkce POWERFUL, QUIET, PATROL a e-ion. Při použití kabelového dálkového ovladače se ruší časovač nastavený bezdrátovým ovladačem.
CZ-RD52CP Vypnutí a zapnutí jednotky: Indikátor vypnutí na dálkovém ovladači brání nechtěnému či nesprávnému vypnutí a zapnutí jednotky. Za normálního chodu ukazuje tento indikátor, že je jednotka vypnutá. Rozsah pro nastavení teploty: 16°C ~ 30°C. Automatický režim – pro větší uživatelské pohodlí: jednotka vybírá režim automaticky během spouštění podle nastavené teploty a aktuální teploty venku a v místnosti. Režim rychlého vytápění. Během této činnosti kontrolka napájení bliká. Režim chlazení: uživatelsky příjemný režim airDRY slouží ke snížení vlhkosti vzduchu. Jednotka pracuje při nižší rychlosti ventilátoru, takže chlazení není tak razantní. Pohyb klapek nemusí odpovídat zobrazení na displeji dálkového ovládání. Výběr rychlosti ventilátoru (5 možností): Režim AUTO – rychlost ventilátoru vnitřní jednotky se mění automaticky podle aktuálního režimu činnosti. Nastavení směru vertikálního proudu vzduchu (5 možností) Místnost je neustále větraná. V režimu AUTO se klapky pohybují automaticky. V režimu vytápění vzduch proudí nějakou dobu vodorovně, pak svisle dolů. Tichý chod pro klidnější a příjemnější prostředí. Tento režim snižuje hluk při proudění vzduchu. Vysoký výkon pro rychlé dosažení požadované teploty.