Dálkové ovládání Aquarea HT

Dálkový ovladač pro zlepšení výkonu, zvýšení pohodlí a zajištění maximálních úspor.
Nové možnosti přepínání na dálkovém ovládání
Lepší uživatelské rozhraní:
1. Přidání režimu dovolená
2. Přidání spotřeby energie
LCD displej:
1. Zvětšený LCD displej umožňující zobrazení režimu na levé a pravé straně
2. Přidání režimu AUTO a odstranění zobrazení odmrazování (pomocí pulzního tepla)
3. Změna z „Není k dispozici“ na EXT SPÍN. VYP
4. Přidání kWh a hodin
Tlačítko:
 5. Přidáno tlačítko Dovolená
 6. Změna polohy tlačítek výkonu a resetování
Funkce pro instalační techniky
· režim vysoušení betonového podkladu
· uzamknutí režimu chlazení
· řízení čerpadla třídy A se 7 rychlostmi

Režim vysoušení betonového podkladu: Umožňuje pomalé zvyšování teploty podlahového topení pomocí softwaru.
1. Teplota
2. 1 nastavení pro 1 den (maximálně 99 nastavení). Min. 25 °C až 55 °C
3. Den
Režim vytápění a chlazení: Režim chlazení může přímo na místě aktivovat autorizovaný servis nebo autorizovaná instalační firma pomocí speciální operace přes dálkový ovladač.

Čerpadlo se 7 rychlostmi: Rychlost čerpadla je možné zvolit pomocí dálkového ovladače.
Funkce pro koncové uživatele
- automatický režim pro režim topení a chlazení
- zobrazení spotřeby energie
· nastavení režimu dovolená

Režim Auto: Automaticky přepíná z vytápění na chlazení podle venkovní teploty.
Spotřeba energie: Zobrazuje spotřebu energie tepelného čerpadla, a to odděleně podle topení, chlazení a ohřevu teplé vody a dále celkovou spotřebu.

Režim dovolená: Umožňuje systému opět obnovit provoz na obvyklou nastavenou teplotu po návratu z dovolené.