Čím to, že jsou naše tepelná čerpadla tak jedinečná a spolehlivá?

Trvanlivost. Simulace 10 000 hodin nepřetržitého provozu.

Klimatizace Panasonic dnes sklízejí chválu po celém světě.
Robustní provedení je zárukou, že bude klimatizace odvádět svou práci spolehlivě a bez problémů dlouhá léta. Věříme, že právě v tomhle spočívá skutečná hodnota podobného systému. A právě proto procházejí naše výrobky sérií velmi přísných testů.

Test dlouhodobé výdrže

Hlavním úkolem klimatizace je prokázat takovou odolnost, která umožní dlouholetý bezproblémový chod. Kvůli tomu provádíme zrychlený test simulující 10 000 hodin nepřetržitého provozu. Test probíhá navíc v mnohem drsnějších podmínkách, než jaké nastávají v reálných situacích. Výsledky prokázaly mimořádnou odolnost a vytrvalost.

Test s rozebraným kompresorem

Po simulaci 10 000 hodin nepřetržitého provozu náhodně vybereme jednu z jednotek a odstraníme z ní kompresor. Pak pečlivě prozkoumáme součástky uvnitř a jejich případné opotřebování. Klimatizace Panasonic stejně jako v minulosti prokazují, že jsou schopny provozu po dlouhá léta v drsných podmínkách.

Test provozu v drsných podmínkách

Kromě běžných provozních podmínek probíhá test vytrvalosti i ve speciální komoře za vysokých teplot (55 °C) i vlhkosti. Mimo to testujeme zařízení v další komoře naopak v mrazu -20 °C. Tento test ověřuje, že během provozu i odstávek nezamrzne v zařízení olej.

Test vodotěsnosti

Venkovní jednotka, vystavená větru a dešti, odpovídá voděodolnému standardu IPX4. Kontakty tištěných obvodů jsou kromě toho dodatečně chráněny pryskyřicí pro případ, že by na ně skutečně voda proti všem předpokladům pronikla.


Když dopadne na stranu nebo na hranu, nerozbije se.

Odolnost proti otřesům

Během testování simuluje Panasonic nárazy, vibrace a další vlivy, jimž jsou klimatizace vystaveny během přepravy. Díky tomu ručíme za to, že po dovážce a instalaci funguje zařízení bez problémů a nedochází ke snížení kvality či výkonnosti.

Odolnost proti pádu

Ani při nesprávném nakládání během přepravy, kdy zařízení může spadnout na zem, nedochází díky ochrannému obalu k poškození. Zkouší se běžný pád naplocho z výšky, ale také pád na hranu či na roh balení. Ve všech případech se prokázalo, že samotná pevnost výrobku společně s bezpečnostním obalem zařízení spolehlivě ochrání.

Test vibrací

Důležitou úlohou obalu je také zabránit poškození zařízení vlivem vibrací při přepravě. Panasonic potvrzuje, že produkt funguje bez problémů, i když je vystaven vibracím ve vodorovném i svislém směru.

Test vodotěsnosti při skladování

Nepříznivým podmínkám mohou být produkty vystaveny i během delšího skladování. Tyto podmínky rovněž při testování zkoušíme - na testovací balení je umístěna zátěž odpovídající pěti jiným balením a následně zatížený produkt ponecháváme při teplotě 27 °C a vlhkosti vzduchu 85 %. Pak ověřujeme, že funguje správně.


Ticho. To neruší.

Pohodlí

Díky klimatizaci by se měli všichni v místnosti cítit pohodlně, samotná klimatizace by ale měla být co nejméně nápadná.
Klimatizace má běžet zcela nenápadně, vysoký výkon se pak postará o příjemné prostředí. I z tohoto hlediska své produkty opakovaně testujeme.

Test hlučnosti

Provozní hlučnost vnitřních i venkovních jednotek se měří v bezozvěnové komoře. Test hlučnosti ověřuje, že je provozní hluk natolik nízký, že chod klimatizace neruší žádnou běžnou činnost včetně hovoru a spánku.

Simulace slunečního svitu.

Test běžných provozních podmínkách

Klimatizace běží v testovací místnosti, která je zařízená jako běžný obývací pokoj. Během testu se mění nejrůznější podmínky, třeba intenzita slunečního světla, které do místnosti dopadá. Při testování se měří celá řada parametrů jako rychlost chlazení, účinnost chlazení, teplota vzduchu nebo rozdílná vlhkost v různých částech pokoje. Tak se ověřuje, že systém funguje správně v běžných provozních podmínkách.

Test EMC (elektromagnetické kompatibility)

V tomto testu se zjišťuje, zda jsou elektromagnetické vlny generované během činnosti dostatečně slabé, aby nedocházelo k nežádoucímu elektronickému šumu a interferencím např. s TV a rozhlasovým signálem.

Test pádu dálkového ovladače

Dálkový ovladač je hlavním ovládacím prvkem a jako takový je občas vystaven riziku pádu nebo podobné situace, protože ho bereme do ruky poměrně často, podáváme si ho apod. Během testování ho proto nechává Panasonic opakovaně spadnout z výšky 1,5 m pod různými úhly a ověřuje, že to ovladači neublíží.


Kvalita - jádro veškeré naší výroby

Kvalita na světové úrovni

Již řadu let nabízejí klimatizace značky Panasonic špičkovou kvalitu a zároveň minimální dopad na životní prostředí. Vztahují se na ně stejné výrobní zásady jako na ostatní výrobky naší značky. Tyto zásady myslíme skutečně vážně, zdaleka nejde jen o prázdné slogany. Stojí za nimi dlouhá zkušenost a neustálé zkoušení nových cest ve všech výrobních závodech, které na světě provozujeme.

Spolehlivé součástky odpovídající důležitým normám

Klimatizace Panasonic odpovídají všem důležitým normám pro kvalitu a spolehlivost ve všech zemích, kde působíme. Abychom toho dosáhli, procházejí produkty nejrůznějšími testy, jimiž se kontroluje mimo jiné kvalita použitých součástek. Například se tak ověřuje pevnost pryskyřice ve ventilátoru.

Kompatibility se standardy RoHS/REACH

Veškeré součástky a materiály splňují přísné evropské ekologické standardy RoHS/REACH. Za tímto účelem provádíme přísné testy více než 100 materiálů, abychom vyloučili přítomnost nebezpečných látek.

Sofistikovaný výrobní proces

Na výrobní lince pro klimatizace se využívají špičkové moderní automatické technologie, díky nimž jsou výsledné produkty spolehlivější než při tradičním výrobním postupu. Vynikají vysokou a stálou kvalitou.

Ekologické aktivity

Panasonic se při výrobě po celém světě důsledně řídí zásadami ochrany životního prostředí. Nejenže se u nás vyrábějí úsporné a ekologicky šetrné výrobky, ale samotné továrny využívají ekologických postupů, snižují během výroby emise CO2 a firma koordinuje regionální ekologické akce a kampaně tak, abychom posloužili jak globální ochraně prostředí, tak i lokálním komunitám.