PRO Awards 2021

Zviditelněte svou práci a přihlaste se do soutěže Panasonic PRO Awards 2021


Tato prestižní evropská soutěž probíhající od roku 2014 je oslavou kvalitních instalací, inovací a výjimečných projektů obsahujících řešení HVAC+R od společnosti Panasonic na různých trzích.


Máte výjimečný projekt s instalacemi zařízení Panasonic, který si zaslouží uznání? 

Pokud ano, přihlaste se a zkuste vyhrát!


Vítězové budou zveřejněni v editoriálech po celé Evropě a navíc vyhrají výlet do Japonska s návštěvou závodu společnosti Panasonic.


Kategorie

Soutěžní příspěvky, které jsou ukázkou použití řešení společnosti Panasonic, je možné přihlásit do níže
uvedených kategorií:


Nejlepší rezidenční projekt

Vytvoření příjemného domácího prostředí je zásadní – dnešní domácnosti musí poskytovat správné prostředí pro bydlení, práci i zábavu.


Další informace


Nejlepší prodejní projekt

Do prodejních projektů spadá velké množství budov – tato kategorie zahrnuje nákupní centra a supermarkety, obchody se smíšeným zbožím i atria.


Další informace


Nejlepší komerční projekt

Komerční instalace mohou být často velmi náročné, protože zahrnují omezení na místě instalace, krátké termíny dodání a požadavky na vysoký výkon.

Další informace


Nejlepší pohostinský projekt 

(hotely, restaurace atd.)

Hotely, restaurace a další pohostinská zařízení, která mají často vysoké a kolísající požadavky, představují velkou výzvu...


Další informace


Na základě výběru porotců

Letošní porota bude hledat další čtyři vítěze v následujících kategoriích:


Nejlepší inovační projekt

Vítězný projekt v této kategorii bude ukázkou dobrého vkusu a pokrokového přístupu a bude oceněn za to, jak dobře splnil zadání a jeho cíle.


Nejlepší udržitelný projekt

Tento projekt bude v souladu s ekologickou vizí společnosti Panasonic a bude využívat energeticky nejúčinnější řešení pro ekologičtější budoucnost.


Nejlepší řešení Panasonic

Při udělování této ceny se porotci zaměří na to, jak účastník soutěže navrhl optimální řešení pro klienta obsahující zařízení společnosti Panasonic.


Nejlepší projekt s technologií nanoe™ X

Tato kategorie je mimořádně důležitá, protože celý svět se začíná zaměřovat na kvalitu vzduchu a ochranu. Porotci se budou snažit ocenit projekt, který bude ukázkou výhod technologie nanoe™ X.
Nejlepší chladírenský projekt

Porotci se budou snažit vyzdvihnout konkrétní projekt ze všech oblastí použití, který využívá kondenzační jednotky Panasonic s chladivem CO2 přinášející zákazníkovi skutečné výhody. 
Nejlepší projekt v oblasti konektivity

Žijeme ve stále propojenějším světě a porotci se budou snažit ocenit projekt, který je jasnou ukázkou vysoké úrovně porozumění významu konektivity a její efektivity pro instalační firmy i koncové uživatele.


Konečný termín pro podávání přihlášek je 
15. listopadu 2021.


Hodně štěstí!