Valgfrit individuel kontrol

CZ-RD514C
Drifts-LED

TIL/FRA-indikator

Indikator for valg af driftstilstand
 • AUTO-tilstand - for nemheds skyld: Enheden vælger driftstilstand under opstart i henhold til temperaturindstilling og stuetemperatur.
 • OPVARMNINGS-tilstand- for at nyde varm luft: Det tager tid for enheden at varme op. Indikatoren blinker under denne handling.
 • KØLIG tilstand - for at nyde kølig luft: Brug gardiner til at skærme af for sollys og udendørs varme for at reducere strømforbrug i køletilstand.
 • TØR tilstand - til at affugte miljøet: Enheden kører ved lav ventilatorhastighed for at opnå en blid afkøling.

Display til indstilling af timer/ur
 • Daglig timerindstilling
 • Ugentlig timerindstilling

Ventilatorhastighedsdisplay
 • For AUTO bliver den indendørs blæserhastighed automatisk justeret i overensstemmelse med driftstilstanden.

Visning af temperaturindstilling
 • Sortiment: 16 °C – 30 °C.

Fejlkode display


Bemærk
 • Når kablet fjernbetjening installeres, vil ECONAVI, AUTO COMFORT, MILD TØR driftsindstillingen fra trådløs fjernbetjening muligvis blive deaktiveret. Men KRAFTIG, STILLE, PATROL, e-ion driftsindstilling kunne fungere i henhold til trådløs fjernbetjening.
 • Når kablet fjernbetjening er i brug, vil timerindstillingen fra trådløs fjernbetjening blive annulleret.
CZ-RD52CP
For at tænde eller slukke for enheden
 • Vær opmærksom på FRA-indikation på fjernbetjeningens display, for at forhindre enheden i at starte/stoppe forkert.
 • Til normal drift, vises FRA-indikatoren på fjernbetjeningens skærm, når enheden er slukket.
For at indstille temperaturen
 • Sortiment: 16 °C – 30 °C.

For at vælge driftstilstand
 • AUTO-tilstand - for nemheds skyld: Enheden vælger driftstilstand i henhold til temperaturindstilling, udendørs- og stuetemperatur.
 • OPVARMNINGS-tilstand- for at nyde varm luft: Det tager tid for enheden at varme op.
 • KØLIG tilstand - for at nyde kølig luft
 • TØR tilstand - til at affugte miljøet: Enheden kører ved lav ventilatorhastighed for at opnå en blid afkøling. Ved blød tør drift, kører den indendørs ventilator ved en lav blæserhastighed. Lamellernes bevægelse vil måske ikke flugte med fjernbetjeningens display.
For at vælge ventilatorhastighed (5 muligheder)
 • For AUTO bliver den indendørs blæserhastighed automatisk justeret i overensstemmelse med driftstilstanden.

For at justere lodret luftstrømsretning (5 muligheder)
 • Holder rummet ventileret.
 • Hvis Auto vælges, vil lamellerne svinge op/ned automatisk.
 • I opvarmningstilstand blæser luften vandret i et stykke tid, og begynder så at blæse ned.

Stille - så du kan nyde rolige omgivelser
 • Denne drift reducerer støj fra luftstrømmen.

Kraftig - for hurtigt at opnå temperaturen