Når du køber en varmepumpe hos Panasonic, kan du selv vælge garantiens længde og omfang.

Læs mere om vores 3 garantiniveauer: BASIS, FULD og EKSTRA nedenfor under de respektive overskrifter.

Garantiniveau: BASIS

Panasonics basisgaranti er en 5-årig kompressorgaranti. Der er tale om en materialegaranti, som indebærer, at selve kompressoren bliver udskiftet, men garantien dækker ikke arbejdslønnen ved udskiftning. Garantien gælder kun ved fejl på produktet, hvilket indebærer, at installationsfejl, håndteringsfejl og skader som følge af brugsslitage eller ydre påvirkninger ikke er omfattet. Garantien omfatter alle vores nordiske modeller, uanset hvilken installatør der har foretaget installationen, og installationen behøver ikke at være registreret, for at garantien er gyldig.


Garantiniveau: FULD

Panasonic tilbyder også en 5-årig fuld garanti, som gælder i 5 år fra installationsdatoen. Garantien gælder kun ved fejl på produktet, hvilket indebærer, at installationsfejl, håndteringsfejl og skader som følge af brugsslitage eller ydre påvirkninger ikke er omfattet. Garantien er gratis, men for at den er gældende, stiller vi følgende betingelser:

  • Produktet skal registreres inden for 30 dage efter første installation af produktet.
  • Installationen skal være udført af en installatør, der er godkendt af Panasonic. Se listen på www.panasonicproclub.com/ifinder/SE_sv/home/
  • Professionel service skal udføres efter 3 og 5 år.

Du kan læse de komplette garantibetingelser [her].

Garantitjek
Betingelser for den 5-årige garanti

Garantiniveau: EKSTRA

Har du en 5-årig garanti fra Panasonic, kan du tegne en forlængelsesforsikring hos Arctic ved udløbet af den oprindelige garantiperiode.
Tillægsforsikringen kan fornys årligt hos Arctic fra det sjette år, indtil varmepumpen er 14 år gammel regnet fra den oprindelige installationsdato. Forlængelsesforsikringen er et supplement til din indbo-, villa- eller fritidshusforsikring.
Den almindelige forsikring dækker omkostningerne i forbindelse med sammenbrud med fradrag af selvrisiko og eventuel værdiforringelse. Forlængelsesforsikringen dækker derefter selvrisikoen og eventuel afskrivning.


Hvis der opstår fejl

Har du en 5-årig garanti udstedt af Panasonic, eller har du tegnet en 6-14-årig garantiforsikring, og har du mistanke om, at der er en fejl på din varmepumpe? Kontakt den installatør, som har udført den oprindelige installation. Klik på "Garantitjek" ovenfor for at se, om din varmepumpe har en 5-årig garanti udstedt af Panasonic samt navnet på den installatør, der har udført installationen.

Har du spørgsmål vedrørende garantier. Kontakt venligst vores Kundesupport her.