Sådan beregner vi besparelserne

Empty
*100 000 kroner er baseret på en sammenligning af udgifterne ved at anvende Panasonics varmepumpe HZ25UKE i otte år eller elvarme i en tilsvarende periode, inklusive investeringskostnad på 21150DK, installationskostnad på 5000DK samt servicekostnad varje år á 1000DK. Sammanlagd kostnad blir då 34150kr sett över de 8 åren.  

Eksempelhuset i beregningen ligger i København, og er på 140 m2. Der er antaget en effektbehovsvurdering på 50W/m2, hvilket giver huset et effektbehov på ca. 7 kW. Energiprisen i beregningen er sat til 225,5 øre/kWt. Energiprisen er baseret på elhandel, energiafgift og elektricitetsoverførsel, og hentes fra Energistyrelsens hjemmeside 2018-08-14 og beregnes på den elstatistik, der blev fundet der.

Med hensyn til ovennævnte varmepumpe forudsætter beregningen en indkøbspris på 21.150 dkr. (vejledende udsalgspris for 2018), installationsudgifter på 5.000 (anslået markedspris for standardinstallation juni 2018) samt serviceudgifter hvert andet år a 1.000 kr. (anslået pris juni 2018), hvilket sammenlagt giver investeringsomkostninger på 34.150 dkr. (inklusive moms).

Hvad angår beregningen af HZ25UKE's energibesparelse er SCOP 5,2 anvendt ved middelklima i overensstemmelse med EN14825, og et anslået behov for ekstra tilførsel på 522 kWt per år. Den samlede besparelse for eksempelhuset bliver dermed 274.779 kroner efter otte år, under forudsætning af, at indendørstemperaturen holder et niveau svarende til tidligere. Se hele beregningen her.

En besparelsesberegning er altid unik for hvert enkelt hus, og forudsætningerne ovenfor er koblet til et særskilt eksempel. Ovenstående beregning, inklusive den vedlagte beregning, er et beregningseksempel, og indebærer ikke en garanti for en bestemt besparelse lige præcis for dit hus. Hvad besparelsens størrelse bliver lige præcis for dit hus, kan således adskille sig fra eksempelhuset med den ovenfor viste beregning. Tag venligst kontakt til en installatør/forhandler for at få hjælp til at lave en besparelsesberegning, så den passer på lige præcis dit hus.