Ventilationsenhed med varmegenvinding til boliger


Ventilationssystemer med varmegenvinding giver brugerne et højt komfortniveau i dagligdagen takket være temperaturstyret og ren luft. Varmegenvindingsenheder er ideelle til brug i hjem, hvis ejere ønsker høj ydeevne og maksimal komfort.


Ventilationsenhed med varmegenvinding til boliger. 
Frisk filtreret luft og store energibesparelser 

Ventilationsenheden med varmegenvind er ikke kun designet til at levere god kvalitet af indeluft, men også til at genvinde varme, der under andre omstændigheder ville være gået tabt ved ventilering. Disse ventilationssystemer med varmegenvinding bruges i lavenergihuse for at holde på varmen.

1

Høj kvalitet af indeluft
Enheden er designet til at give frisk filtreret luft i hjemmet, alt imens der opretholdes en god termisk komfort.

2

Energibesparende
Det meste af energien fra afgangsluften bruges til at forbehandle den indkommende luft, hvilket medfører lavere opvarmningskrav i bygningen.


3

Pladsbesparende
Den kompakte ventilationsenhed kan installeres over den kvadratiske beholder til varmt brugsvand eller Aquarea All in One Compact-indendørsenheden for en pladsbesparende løsning.


4

Bedre brugergrænseflade
Ventilationsenheden til boliger og Aquareas varmepumpe kan styres med en enkelt brugervenlig fjernbetjening.


Ventilationsenheden til boliger med varmegenvinding leverer frisk filtreret luft til huset, alt imens den holder på det meste af den energi, der er blevet brugt til at opvarme huset.


Primære funktioner for ventilationsenheden til boliger
 • Designet til områder på op til cirka 140 m.
 • Roterende varmeveksler med høj energieffektivitet og EC-teknologiblæsere
 • Fugtoverførselsfunktion til at minimere kondensering i den tilførte luft om vinteren
 • Den indbyggede luftfugtighedssensor i afgangsluften kan bruges til behovsstyring.
 • Betjening via touchskærm og opstartsguide til nem ibrugtagning
 • Modbus-kommunikation via RS-485
 • Mulighed for at styre en Aquarea varmepumpe, generation H eller J, fra PAW-A2W-VENTA styringspanelet (PAW-AW-MBS-H og PAW-VEN-ACCPCB er nødvendige)


Styringsenhed med brugervenlig grænseflade


Alle indstillinger og funktioner er tilgængelige via et kontrolpanel, som er indbygget i forpanelet. Mulighed for at tilslutte et eller flere eksterne kontrolpaneler.
 • Farvetouchskærm med brugervenlig grænseflade
 • MANUAL- og AUTO-tilstand eller valg af foretrukne indstillinger fra de forudkonfigurerede brugertilstande
 • Visning af styremuligheder for varmepumpen på startskærmen i en separat fane ved sammenkobling af Aquarea-varmepumper i H- og J-serien med PAW-A2W-VENTA
Tom
Tom
Tom
TomKombiner ventilationsenheden til boliger med Panasonic Aquarea, og få en pladsbesparende og yderst effektiv løsning til opvarmning, køling og varmt brugsvand.

Varmegenvindingsventilation + Aquarea All in One Compact
Varmegenvindingsventilation + kvadratisk beholder til varmt brugsvand + Aquarea monoblok
Varmegenvindingsventilation + kvadratisk beholder til varmt brugsvand + Aquarea biblok
Enheden kan monteres på en PAW-TA20C1E5C, en WH-ADC0309J3E5C eller på væggen (PAW-VEN-WBRK er nødvendig).


Sådan integrerer du en Aquarea varmepumpe med en ventilationsenhed til boliger.

 1. PAW-AW-MBS-H
 2. PAW-VEN-ACCPCB

Sådan bidrager Panasonic til næsten energineutrale bygninger (NZEB)
Panasonic har påtaget sig at udvikle produkter med større energieffektivitet. 

Takket være vores mangeårige erfaring har vi kunnet lancere en række produkter, der bidrager til at skabe et mere kulstoffrit samfund.
Vores yderst effektive Panasonic-løsninger kan være med til at reducere energiforbruget i private hjem betydeligt:
 • Aquarea High Performance-varmepumpe til opvarmning, køling og varmt brugsvand
 • Aquarea Smart Cloud til monitorering af energiforbruget
 • Ventilationssystem med varmegenvinding
 • PV-paneler til produktion af vedvarende energi på stedet