Lækageregistrering og automatisk kølemiddelpumpenedlukningssystem

Forbedret sikkerhed og miljøvenlighed
Panasonic har udviklet en innovativ løsning til registrering af kølemiddellækage, som giver forbedret sikkerhed og beskyttelse af slutbrugere, beboere og miljøet. Panasonics pumpenedlukningssystem er ideelt til hoteller, kontorer og offentlige bygninger, hvor slutbrugernes sikkerhed har højeste prioritet.
Systemet overvåger konstant for kølemiddellækage og udsender en advarsel før kølemiddellækagen opstår, hvilket forhindrer alvorlige kølemiddeltab samt potentiel kompromittering af systemets effektivt. Det nye system kan forbedre potentielle kølemiddeltab med ca. 90 %.
Ud over at sikre ansvarlige og pålidelige driftsbetingelser, giver Panasonics innovative pumpenedlukningssystem bygninger, som er udstyret med dette, flere BREEAM-point, og hjælper dig med at overholde de aktuelle EN378:2008-standarder, som omfatter anvendelsesformål, hvor kølemiddelkoncentrationen overskrider de praktiske sikkerhedsgrænser på 0,44 kg/m³.
Panasonic har udviklet to registreringsmetoder, der kan fungere side-om-side, og som tilbyder komplet beskyttelse af ejere, beboere og miljøet.
Pumpenedlukningssystem
Det innovative pumpenedlukningssystem kan tilsluttes på to måder:
  • Med lækagesensor
  • Uden lækagesensor ved hjælp af den innovative algoritme.

Pumpenedlukningssystemets basisfunktioner:
  • Registrerer lækage
  • Aktiverer pumpens nedlukningsprocedure
  • Opsamler gassen i beholderen
  • Lukker ventilerne for at isolere gassen

Fordele:
  • Opfylder lovgivningsmæssige bestemmelser
  • Beskytter personalet
  • Beskytter miljøet
  • Reducerer driftsomkostninger
Panasonic tilbyder en formålstjenstlig specialløsning, som tillader hurtig og enkel installation. Enheden er udstyret med 5 kuglestyreventiler, en 30 liters beholder og en PLC-styringsenhed, som alle er monteret i en IP54-dimensioneret konsol. Klemdelene på forsiden af enheden tillader nem ledningsføring til alarmterminalen, høj-/lavtrykstransducere og kondenseringsenhedens afgangstemperatursensor(er).
Empty
Direkte lækageregistreringsmetode: Den sikreste løsning til små rum
Denne funktion bør implementeres på installationssteder, der ikke er i overensstemmelse med BS EN 378:2008. Lækagedetektoren tilsluttes direkte til indendørsenheden via den dedikerede PAW-EXCT-stikforbindelse, og pumpenedlukningssystemet tilsluttes direkte til udendørsenhedens printkort.
Pumpenedlukningssystemet aktiveres, når der registreres en lækage i rummene, hvilket straks aktiverer kølemiddelopsamlingsfunktionen. Kølemidlet opsamles inden i udendørsenhedens varmeveksler og opsamlingsbeholder (ekstraudstyr) i større systemer.
Denne straksfunktion og store kølemiddelkapacitet tilbyder slutbrugere og beboere et meget højt sikkerhedsniveau og er samtidig en miljøvenlig løsning.
Takket være ECOi-specialsoftwaren er lækagesensorerne i stand til at kommunikere direkte via P-Link-forbindelsen, hvilket betyder, at ingen yderligere kommunikationspaneler, ledningsføring eller software er påkrævet.

1. Signal. 2. Lækage! 3. Rum 1. 4. Rum 2. 5. Lækagedetektor.

Indirekte lækageregistreringsmetode: En unik, innovativ PLC-algoritme registrerer kølemiddellækage

Tryk- og temperatursensorerne overvåger konstant for lavt/højt tryk i og udledning via kondenseringsenheden for at beskytte mod potential lækage i områder, der ikke er dækket af lækagedetektorerne. Hvis trykket reduceres og kompressorens afgangstemperatur øges til foruddefinerede værdier iht. en forudindstillet algoritme, aktiverer enheden en pumpenedlukningssekvens.
Den nye, innovative algoritme er i stand til at registrere en R410A-lækage baseret på følgende betingelser: Højt tryk, lavt tryk og kompressorens afgangstemperatur.
Når funktionen er aktiveret enten via direkte eller indirekte registrering, vil enheden straks lukke for væske-/afgangskuglestyreventilerne og lukke alarmterminalerne på pumpenedlukningssystemets printkort, hvilket udløser en alarm på et foruddefineret sted.
Opsamling af kølemidlet sker via sugeslangen til varmeveksleren/-ne i udendørsenheden/-erne, og evt. overskydende kølemiddel opsamles i 30 liters opsamlingsbeholderen. Når kølemiddelpumpesystemet er lukket helt ned, lukkes sugeslangen, og enheden afventer nulstillings- og genopfyldningskommandoerne.
Empty
Empty
Takket være den forenklede installation og styringsgrænseflade, som vist i figur 1, tilbyder Panasonics ECOi-pumpenedlukningssystem en dramatisk reduktion af installations- og driftsomkostningerne sammenlignet med et selvstændigt lækageregistreringssystem, som vist i figur 2. Løsningen er ideel til hoteller, kontorer og offentlige bygninger, hvor sikkerheden for slutbrugerne og beboerne er uomgængelig. Den er tilmed yderst omkostningseffektiv, fordi den kan give besparelser på op til 40 %.
ECOi med 2 rør
PAW-PUDME1A-1: Pumpenedlukningssystem til 1 udendørsenhed
PAW-PUDME1A-2: Pumpenedlukningssystem til 2 udendørsenheder
PAW-PUDME1A-3: Pumpenedlukningssystem til 3 udendørsenheder
PAW-PUDME1A-1R: Pumpenedlukningssystem til 1 udendørsenhed + 30 l-opsamlingsbeholder
PAW-PUDME1A-2R: Pumpenedlukningssystem til 2 udendørsenheder + 30 l-opsamlingsbeholder
PAW-PUDME1A-3R: Pumpenedlukningssystem til 3 udendørsenheder + 30 l-opsamlingsbeholder
ECOi med 3 rør
PAW-PUDMF2A-1: Pumpenedlukningssystem til 1 udendørsenhed
PAW-PUDMF2A-2: Pumpenedlukningssystem til 2 udendørsenheder
PAW-PUDMF2A-3: Pumpenedlukningssystem til 3 udendørsenheder
PAW-PUDMF2A-1R: Pumpenedlukningssystem til 1 udendørsenhed + 30 l-opsamlingsbeholder
PAW-PUDMF2A-2R: Pumpenedlukningssystem til 2 udendørsenheder + 30 l-opsamlingsbeholder
PAW-PUDMF2A-3R: Pumpenedlukningssystem til 3 udendørsenheder + 30 l-opsamlingsbeholder

Tilbehør (typisk)
PAW-PUDRK30L: 30 l-opsamlingsbeholder