Varmeafgift. Konstruktion giver effektivitet hele året rundt i overensstemmelse med de nye EcoDesign-krav.

Empty
Som følge af Kyoto-protokollen har EU formuleret en meget krævende målsætning for reduktion af drivhuseffekterne. Inden år 2020 skal samtlige af EU’s medlemsstater have opfyldt følgende mål:
 • Udslippet af drivhusgasser skal være reduceret med 20 % i forhold til 1990
 • Andelen af vedvarende energikilder skal være øget med 20 %
 • Energiforbruget skal generelt være reduceret med 20 %.
Ny Heatcharge – kraft og effektivitet
  • Heatcharge lagringssystem. Varmen lagres i enheden, som er udstyret med funktioner til konstant og hurtig varmedrift.
  • Maksimal effektivitet og komfort med Econavi sollyssensor
  • Nanoe-G-luftrensningssystem
  • Kraftigere luftstrøm sikrer, at du hurtigere opnår den ønskede temperatur
  A: Intelligent mikroprocessor:
  B: DC Inverter
  Empty
  Kraftfuld og pålidelig, selv ved lave vintertemperaturer
  Når varmepumpen er i drift, genererer kompressoren, som er systemets strømkilde, selv varme. I tidligere systemer er denne varme gået til spilde, men nu har Panasonic fundet en løsning på problemet!
  Heatcharge er en unik og innovativ teknologi, som lagrer kompressorens varme og genbruger den effektivt. Det øger systemets varmekapacitet og effektivitet til et helt nyt niveau.
  Konstant opvarmning
  Brug af overskudsvarme giver stabil opvarmning med færre temperaturfald. Selvom opvarmningsdriften stopper under afrimning, bruges overskudsvarmen fortsat til konstant opvarmning af rummet. Dette eliminerer tidligere ubehag pga. et temperaturfald, når opvarmningsdriften stopper midlertidigt, for at sikre en stabil klimastyring.

  Du kan kontrollere overskudsvarmeniveauet via fjernbetjeningen. Tryk på Information-knappen for at få vist niveauet i fem trin (fra 0 til 4).
  Empty
  GRAFISK 1
  Konventionelt system
  Rummet bliver gradvist koldere
  Afrimning: Mellem 11 og 15 minutter.
  Rumtemperaturen falder: Mellem 5 og 6 °C

  A: Afbrudt varmedrift
  C: Afrimning
  D: Kompressor
  E: Spildvarme
  GRAFISK 2
  Varmeafgift
  Rummet holdes opvarmet
  Afrimning: Mellem 5 og 6 minutter.
  Rumtemperaturen falder: Mellem 1 og 2 °C

  B: Fortsat varmedrift
  F: Varmelagrende komponenter
  D: Kompressor
  E: Afrimning og samtidig opvarmning
  • Afrimningstid og temperaturfald i rummet afhænger af det miljø, systemet anvendes i (hvordan rummet er isoleret, vinduer og døre tætnet mv.), samt driftsforhold og temperatur.
  • Udgangsluftens temperatur falder under afrimningsprocessen. Temperaturfaldet i rummet afhænger af det miljø, systemet anvendes i (hvordan rummet er isoleret, vinduer og døre tætnet mv.), samt driftsforhold og temperatur.
  • I miljøer, som forårsager meget rim, kan varmedriften gå i stå midlertidigt under afrimning.