Hydrokit til ECOi. Vand ved 45 °C

Dette Hydrokit-modul giver varmt brugsvand ved at udnytte overskudsvarmen fra et standard-klimaanlægs indendørsenhed i køletilstand
Takket være denne varmegenvindingsdrift, er hele systemet yderst energieffektivt, hvilket giver fordelagtige målinger iht. miljøvurderingsprogrammer (f.eks. BREEAM i Storbritannien).
Tilslut Hydrokit-modulet til dit VRF-system sammen med andre indendørsenheder.

Tekniske detaljer
  • Kun sammen med udendørsenheder i ECOi MF2 6N-serien med 3 rør
  • Til alm. brug sammen med fjernbetjening CZ‑RTC5B til DX Coil ECOi- og PACi-indendørsenheder

Hydrokit-styringsfunktion / CZ‑RTC5B
  • CZ‑RTC5B er en opdateret version fra CZ-RTC3. Den kan også bruges til styring af Hydrokit-moduler og alm. indendørsenheder. CZ‑RTC5B kontrollerer den tilsluttede enhedstype og skifter automatisk til Hydrokit-modulets eller klimaanlæggets visningstilstand
  • Hydrokit-modulets driftstilstand skal sættes til systemets standardindstilling via følgende tilstande: Beholdertilstand eller klimaanlægstilstand

Grundlæggende princip og fordele
Hydrokit giver varmt vand ved at udnytte spildvarme genvundet fra et standardklimaanlæg til indendørsbrug i køletilstand.
På grund af denne varmegenvindingsfunktion er hele systemet yderst energieffektivt, hvilket giver en fordel ved målinger iht. miljøvurderingsprogrammer (f.eks. BREEAM i Storbritannien).
Overblik: Hydrokit-modul i VRF-system
  • Mulighed for flere Hydrokit-modulforbindelser i samme kredsløb
  • Hvert modul kan indstilles til forskellige driftstilstande, enten varmtvandsforsyningstilstand eller reserveopvarmningstilstand (disse driftstilstande kan ikke vælges i opsætninger med kun 1 Hydrokit-modul)
  • Magnetventilsæt til styring af 3 rør er påkrævet for hver(t) indendørsenhed og Hydrokit-modul
Empty
1. Udendørsenhed i ECOi MF2 6N-serien med 3 rør. 2. Varmegenvinding fra standard indendørsenheder. 3. Køling. 4. Køling. 5. Indendørsenheder. 6. Varmtvandsforsyning. 7. Maks. 65 °C (med elvarmepumpe). Varmtvandsopvarmning. 8. Maks. 45 °C rumopvarmning. 9. Hydrokit-modul

* Koldt vand også tilgængeligt.