Sådan beregner vi besparelserne

Empty
Eksempelhuset i beregningen ligger i København, og er på 95 m2. Der er antaget en effektbehovsvurdering på 55W/m2, hvilket giver huset et effektbehov på ca. 5,25 kW. Energiprisen i beregningen er sat til 225,5 øre/kWt. Energiprisen er baseret på elhandel, energiafgift og elektricitetsoverførsel, og hentes fra Energistyrelsens hjemmeside 2018-08-14 og beregnes på den elstatistik, der blev fundet der. 

Med hensyn til ovennævnte varmepumpe forudsætter beregningen en indkøbspris på 15.315 dkr. (vejledende udsalgspris for 2018), installationsudgifter på 5.000 (anslået markedspris for standardinstallation juni 2018) samt serviceudgifter hvert andet år a 2.000 kr. (anslået pris juni 2018), hvilket sammenlagt giver investeringsomkostninger på 34.150 dkr. (inklusive moms). 

Hvad angår beregningen af NZ25TKE 's energibesparelse er SCOP 5,2 anvendt ved middelklima i overensstemmelse med EN14825, og et anslået behov for ekstra tilførsel på 522 kWt per år. Den samlede besparelse for eksempelhuset bliver dermed 90307 kroner efter otte år, under forudsætning af, at indendørstemperaturen holder et niveau svarende til tidligere. Se hele beregningen her. 

En besparelsesberegning er altid unik for hvert enkelt hus, og forudsætningerne ovenfor er koblet til et særskilt eksempel. Ovenstående beregning, inklusive den vedlagte beregning, er et beregningseksempel, og indebærer ikke en garanti for en bestemt besparelse lige præcis for dit hus. Hvad besparelsens størrelse bliver lige præcis for dit hus, kan således adskille sig fra eksempelhuset med den ovenfor viste beregning. Tag venligst kontakt til en installatør/forhandler for at få hjælp til at lave en besparelsesberegning, så den passer på lige præcis dit hus.