Hvad gør vores varmepumper så enestående og pålidelige?

Holdbarhed. Simulering af 10.000 timers konstant drift

Panasonics klimaanlæg er i dag meget anerkendte over hele verden.
Med den robuste konstruktion kan klimaanlæggene sikre et behageligt indeklima med problemfri drift i mange år frem. Hos Panasonic mener vi, at det viser et klimaanlægs sande værdi. Derfor gennemgår de en lang række strenge tests.

Holdbarhedstest

Et klimaanlægs primære opgave er at levere stabil drift i mange år. For at sikre det udfører vi en accelereret holdbarhedstest ved 10.000 timers konstant drift. Resultatet af testen, der udføres under meget mere krævende forhold end de faktiske driftsforhold, beviser hvor stor styrke og holdbarhed klimaanlæg fra Panasonic har.

Test af kompressorkomponenter

Efter en test med 10.000 timers konstant drift fjerner vi kompressoren fra en tilfældigt valgt udendørsenhed, skiller den ad og undersøger de indre mekanismer og dele for mulige fejl. Klimaanlæg fra Panasonic leverer også den forventede mærkeeffekt efter mange års drift under krævende forhold med lange driftsperioder.

Driftstest under krævende forhold

Foruden en test under normale driftsbetingelser bliver der også udført en driftstest i et prøvekammer med høj fugtighed og en temperatur på 55 °C. For at teste driften i koldt klima udføres testen også i et prøvekammer ved en temperatur på -20 °C. Denne test sikrer, at olien i kompressoren i fryser under brug eller ved indstillet drift.

Test af vandtæthed

Udendørsenheden, som er udsat for regn og vind, er vandafvisende i henhold til IPX4-standarden. Kontakter på printkort er desuden forsynet med epoxyharpiks for at beskytte mod skader, hvis de mod forventning skulle blive udsat for vanddråber.


Ingen skader. Ved fald på siden eller kanter.

Modstandsdygtighed over for stød

Panasonic simulerer stød, vibrationer og andre omgivelsesbetingelser, som klimaanlæg kan blive udsat for under transport. Vi lover, at produktet når ud til kunden med samme kvalitet og ydeevne, som det havde ved den endelige produktkontrol.

Faldtest

Produktets emballage er forstærket for at undgå, at produktet bliver beskadiget selv ved de kraftige stød, der kan forekomme som følge af forkert håndtering under transporten. Foruden traditionelt vertikalt fald foretages der også grundige tests under mere krævende forhold, hvor siderne eller kanterne rammer gulvet først. Dermed sikres det, at produktet er beskyttet i kraft af sin stivhed og den støddæmpende emballage.

Vibrationstest

Et af emballagens hovedformål er at beskytte mod skader som følge af vibration under transporten, der kan forringe produktets ydeevne. Panasonic sikrer sig, at produktet fungerer tilfredsstillende selv efter at være blevet udsat for vibrationer i både horisontal og vertikal retning.

Lageropbevaringstest

I forbindelse med distributionen kan produkterne være udsat for lang tids opbevaring på lager under ugunstige forhold. For at simulere disse forhold placeres en vægt, der svarer til en stabel med fem produktpakker, oven på testpakken, som så efterlades ved en rumtemperatur på 27 °C og en luftfugtighed på 85 %. Derefter kontrolleres det, om produktet fungerer korrekt.


Stilhed. Som ikke forstyrrer dig.

Komfort

Klimaanlæg skal gøre det behageligt for hver enkelt person i rummet uden selv at gøre sig bemærket.
De skal diskret arbejde i baggrunden og ved hjælp af deres styrke skabe og vedligeholde et behageligt miljø. Vi indbygger denne skjulte styrke i vores klimaanlæg og tester dem igen og igen med dette for øje.

Støjtest

Driftsstøjen fra indendørs- og udendørsenhederne måles i et ekkofrit rum. Støjtesten sikrer, at driftsstøjen er så lav, at produktets drift ikke virker forstyrrende i dagligdagen, f.eks. under samtaler og søvn.

Simulering af sollys.

Komforttest

Et klimaanlæg testes under drift i et prøverum, der simulerer en almindelig stue. Forhold som f.eks. mængden af sollys, der falder ind i rummet udefra, ændres, mens der foretages måling af forskellige parametre, herunder kølehastighed, køleeffektivitet og forskelle i temperatur og luftfugtighed i hele rummet. Dermed kan det efterprøves, om klimaanlægget når sin forventede mærkeeffekt under normale betingelser.

EMC-test (elektromangetisk kompatibilitet)

Med denne test kan det fastslås, om de elektromagnetiske bølger, der udsendes under drift, er tilstrækkeligt lave til ikke at forårsage forstyrrelse, f.eks. elektrisk støj, af signaler fra f.eks. fjernsyns- og radioudsendelser.

Faldtest for fjernbetjening

Fordi fjernbetjeningen er den primære grænseflade mellem brugeren og klimaanlægget, er den ofte udsat for stød – f.eks. hvis den bliver tabt på gulvet – når den håndteres ved normal brug. Panasonic taber fjernbetjeningen fra en højde på 1,5 meter ved forskellige vinkler for at sikre, at funktionsdygtighed ikke forringes, hvis den tabes ved et uheld.


Kvalitet. Er kernen i vores produktion.

Globale kvalitetsstandarder

Klimaanlæg fra Panasonic har i en årrække tilbudt den højest mulige kvalitet med den mindst mulige miljøpåvirkning over hele verden. Naturligvis gælder de grundlæggende produktionsprincipper, der er fælles for alle produkter fra Panasonic, også for klimaanlæg. Disse principper realiseres aktivt i hvert produkt og tjener ikke kun som slogans, og det er resultatet af det vedvarende, utrættelige udviklingsarbejde, der sker på vores produktionssteder over hele verden.

Pålidelige komponenter overholder vigtige standarder

Klimaanlæg fra Panasonic overholder alle de vigtigste standarder, der opretholder en høj pålidelighed i de lande og regioner, hvor de markedsføres. Dette sikres ved, at vi udfører vi en række forskellige tests for at undersøge materialekvaliteten af komponenterne. Styrken af det plastmateriale, der anvendes til aksialventilatoren, bliver efterprøvet i en træktest.

Komponenterne overholder RoHS/REACH

Alle komponenter og materialer overholder førende europæiske miljøbestemmelser i form af RoHS/REACH. Der foretages efterprøvning af over 100 materialer for at sikre, at der ikke anvendes nogen farlige stoffer i produktionen af komponenterne.

Avanceret produktionsproces

Produktionen af klimaanlæg sker ved hjælp af avancerede moderne automatiseringsteknologi til fremstilling af produkter med en højere pålidelighed. Derved opnås en effektiv produktion af produkter med en høj og ensartet kvalitet.

Miljømæssige tiltag

Panasonic har rundt om i verden etableret produktionsanlæg med en miljøvenlig produktion. Disse fabrikker udvikler og fremstiller energibesparende produkter ved hjælp af traditionel miljøteknologi, men samtidig har de nedbragt CO2-udledningen fra produktionsprocessen. Desuden afholder de regionale miljødebatter og bidrager dermed til miljøbeskyttelse både på globalt plan og i deres lokalsamfund.