Luonnon hyvinvointihyödyt

Kehossamme radikaalit taistelevat bakteereja vastaan.

Sisätiloissa nanoe™ X tekee saman.

1. Jokainen meistä hengittää 18 kg ilmaa päivässä.

a. Hengittää / b. Ruoka / c. Vesi.


2. Se on noin 15 m³ eli pallon halkaisija on 3 metriä.

a. Hengitä

3. Tarvitsemme ilmassa noin 21 % happea.

a. Ilmakehän koostumus / b. Typpi / c. Happi / d. Kaikki muut kaasut.


4. Hengitämme siis noin 3 m³ happea päivässä.

a. Happi

5. Kun tämä happi pääsee elimistöön, 1-2 prosenttia siitä muuttuu radikaaleiksi. Hydroksyyliradikaalit ovat yksi radikaalityyppi.

a. Hengitystilavuus 0,5 l/kerta / b. Happi / c. Hydroksyyliradikaalit.


* Lähde: Kemiallinen ja biologinen tutkimus, joka on tehty vuonna 2001, ks. esim: Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry, "Kagatu to Seibutsu" Vol. 37, No. 6, 1999.1. Testin tarkoitus / 2. Testin nimi / 3. Testausorganisaatio

1. Vaikutus kromosomeihin / 2. Kromosomipoikkeavuustesti viljeltyjä soluja käyttäen / 3. Japan Bioassay Research Center (Japanin biotestauskeskus)

(hyvän laboratoriokäytännön (GLP) mukainen laitos).

1. Vaikutus hengityselimiin / 2. Toistuvan annostelun myrkyllisyystesti / 3. Life Science Research Laboratory.

(laitos, joka on rekisteröity Cause Investigation Institution Network -verkostoon).

1. Toksikologinen ja karsinogeeninen vaikutus / 2. Kroonisen myrkyllisyyden ja karsinogeenisuuden yhdistetty testi / 3. Elintarvike- ja lääketurvallisuuskeskus, Hatanon tutkimuslaitos (GLP:n mukainen laitos).

1. Vaikutus DNA:han / 2. Comet-testi / 3. Elintarvike- ja lääketurvallisuuskeskus, Hatano Research Institute (GLP:n mukainen laitos).

1. Vaikutus miehen ja naisen hedelmällisyyteen ja syntymättömiin lapsiin / 2. Yksinkertaistettu lisääntymistoksisuustesti / 3. Elintarvike- ja lääketurvallisuuskeskus, Hatano Research Institute (GLP:n mukainen laitos).


nanoe™ X on vedessä olevia nanokokoisia hiukkasioneja. Valmistettu vedestä. Turvallisuustestit on todennettu seuraavasti.