Ratkaisuja ympärivuorokautiseen ja -vuotiseen käyttöön

Tehokkaita tuotteita ympärivuorokautiseen käyttöön.

Panasonic on kehittänyt palvelinsaleihin kokonaisen valikoiman ratkaisuja, jotka suojaavat palvelimia ja varmistavat, että tila on sopivan lämmin silloinkin, kun ulkoilman lämpötila on -20 °C tai vielä kylmempi.


Tehokkuutta ympäri vuoden

Keskeiset edut:
· 2,5–7,1 kW:n TKEA-yksiköt R32-kylmäaineella ja A+++-luokan jäähdytyksellä
· 3,6–14,0 kW:n PACi-yksiköt
· Varatoiminto
· Redundanssitoiminto
· Vaihtoehtotoiminto
· Jännitteettömän liitännän vikatiedot
· Toiminta jopa -20 °C:n ulkolämpötilassa
· Erinomainen kausittainen tehokkuus
· Ympärivuorokautiseen käyttöön suunniteltu

Käyttöliittymä kahden TKEA-/PKEA-yksikön hallintaan: PAW-SERVER-PKEA

PAW-SERVER-PKEA-käyttöliittymä on suunniteltu kahden TKEA-/PKEA-palvelinsaliyksikön redundanssi- ja varatoimintohallintaan. Siinä on kaksi valittavaa toimintatilaa:
· Plug and play, toimii itsenäisesti ja sisältää varatoimintoalgoritmin (ulkoista signaalia ei tarvita). Lisätietoja on käyttöoppaassa.)
· Ulkoisen (kolmannen osapuolen PLC) redundanssi- ja varatoimintohallinta jännitteettömällä liitännällä
Kaikki asetukset voidaan määrittää ilman tietokonetta.


Valittavissa on myös energiansäästötila dippikytkimellä (käytettävissä vain Plug and play -tilassa). Jännitteettömän liitännän kautta tehtävää ulkoista ohjausta käytettäessä voidaan asettaa haluttu etäohjauksen estotaso.
Lähdön hälytyssignaali
A-yksikkö
B-yksikkö
(2 x jännitteetön liitäntä, enintään 12 V)


Ulostulokäyntisignaali
A-yksikkö
B-yksikkö
(2 x jännitteetön liitäntä, enintään 12 V)

Kaapelin enimmäispituus 3 metriä CN-CNT-porttia kohden
Tulon päälle/pois-signaali
A-yksikkö
B-yksikkö
(2 x jännitteetön liitäntä, enintään 12 V)


Tulon piirilevyasetukset
1 x PC-yhteysportti

a. Jumper 1
Energiansäästötoiminto
b. Jumper 2
Jännitteettömän liitännän ON/OFF-toiminto (enintään 12 V)
c. Vakiomallinen langallinen kaukosäädin.

Käyttöliittymä kahden tai kolmen PACi- ja VRF-sisäyksikön hallintaan

PAW-PACR3

Kun kuhunkin sisäyksikköön yhdistetään yksi PAW-T10, kahta (tai kolmea) PACi- tai VRF-sisäyksikköä voidaan käyttää redundanssiperiaatteella.
Jokaista yksikköä käytetään peräkkäin, jotta toiminta-ajat ovat samat (vaihto esimerkiksi 8 tunnin välein 24 tunnin jaksolla).
Jos huonelämpötila ylittää vapaasti asetetun arvon, toinen (tai kolmas) yksikkö käynnistyy ja hälytys aktivoidaan.
Hälytysliitäntä
Huonetermostaatti
Ulkoiset liitännät


Näyttö ja asetukset:
· Seuraava yksikkö voidaan valita manuaalisesti
· Toiminta voidaan nollata
· LED-näytöllä näytetään kahden tai kolmen yksikön toimintatila

· Toimintatilalähtö
· Hälytys-LED ja hälytyslähtö
· Käyttäjä voi asettaa lämpötilarajan

· Käyttäjä voi asettaa lämpötilahystereesin
· Näytöllä näytetään huonelämpötila
· Näytöllä näytetään ajastin
Varatoimintojen ohjaus CZ-RTC5B:llä

Kahden PACi-järjestelmän ryhmäänkytkentä mahdollistaa automaattisen yksiköiden ohjauksen.
· Kiertotoiminto
· Varatoiminto
· Tukitoiminto
Järjestelmä 1

Järjestelmä 2
CZ-CAPRA1
RAC-käyttöliittymäsovitin P-Link-integraatiota varten.

Lisätietoja >