Panasonic AC Smart Cloud

Uz Panasonic AC Smart Cloud kontrolirajte svoje poslovanje i počnite štedjeti!

Fleksibilno i prilagodljivo rješenje.

· štednja energije
· bez prekida u radu
· upravljanje na lokaciji

Centralno upravljanje vašim poslovnim prostorijama, s bilo kojeg mjesta, 24 sata dnevno. Nije važno koliko lokacija imate ili gdje se nalaze! Novi Panasonicov sustav AC Smart Cloud omogućuje potpuno upravljanje svim vašim instalacijama putem tableta ili računala. Jednostavnim klikom i uz jedinice na više lokacija, dobivajte informacije u stvarnom vremenu o statusu cjelokupne instalacije, smanjite potencijalne kvarove i optimizirajte troškove.

Fleksibilno rješenje za vaše poslovanje


Svaki put

Na svakom mjestu

Više platformi

Internetski pretraživač

Prilagodljivo rješenje za vaše poslovanje

Od malih do velikih
Od jedne do više lokacija
Značajke nadogradnje*
*Prilagođeno za zadovoljavanje potreba korisnika / ažurirane nove funkcije / ažurirano novim proizvodima / pametno IT upravljanje.
PACi / ECOi / ECO G
* Prilagođeno za zadovoljavanje potreba korisnika / kontinuirane nadogradnje: nove funkcije i upute za proizvode / pametno IT upravljanje.

Panasonic AC Smart Cloud nudi kontinuiranu nadogradnju i brine se za korisnike.

Funkcija e-CUT.
Dostupne su nove funkcije e-CUT za Panasonic AC Smart Cloud.
Pet postavki za uštedu energije automatski smanjuju potrošnju energije.
1. Automatski povrat postavljene temperature.
Kada želite povrat na postavljenu temperaturu nakon određenog vremena čak i ako se temperatura promijeni.

a. Promjena.
b. Povrat!
2. Automatsko isključivanje bez nadzora.
Kada želite rad bez rasporeda, ali i nadzor i automatski prekid.

a. Postavljanje vremena za automatsko isključivanje bez nadzora.
b. Zaboravljanje ISKLJUČIVANJA.
3. Ograničenje raspona postavljene temperature.
Kada želite ograničiti temperature koje se mogu postaviti.

a. Visoka.
b. Potrošnja struje ili plina.
c. Niska.
d. Smanjena potrošnja električne energije ili plina za prekomjerno hlađenje.
e. Postavljanje temperature ograničeno na raspon između 26 °C i 30 °C.
4. Mjerač vremena za uštedu energije / postavka za učinkovit rad.
Određivanje vremena u kojem želite smanjeni kapacitet rada.

a. Visoka.
b. Potrošnja struje ili plina.
c. Niska.
d. Vrijeme.
5. Opterećenje / postavke rezanja vrhova potrošnje / postavke smanjenja vrhova potrošnje.
Određivanje vremena u kojem želite smanjeni kapacitet rada vanjskih jedinica.

a. Visoka.
b. Potrošnja struje ili plina.
c. Niska.
d. Vrijeme.

Ključne funkcije i jedinstvenost


Praćenje više lokacija.
 • Nije bitno koliko lokacija imate, sustavom se jednostavno upravlja, rukuje, izrađuju se usporedbe između različitih lokacija i prostorija.
Snažni statistički podaci za uštedu energije.
 • Potrošnja energije, kapacitet, razina učinkovitosti mogu se uspoređivati prema različitim parametrima (godišnje/mjesečno/tjedno/svakodnevno)
Postavljanje rasporeda.
 • Postavljanje tjednog rada / razdoblja odmora prema vašim željama
 • Jedna se postavka može kopirati na više lokacija
Obavijesti o održavanju.
 • Obavijesti o pogreškama e-poštom i putem tlocrta
 • Obavijesti o održavanju ECOi / ECO G vanjskih jedinica
 • NOVO! Funkcija daljinske provjere rada

Korisnička prilagodba

Administrator lokacije može kreirati željene korisnike i dodijeliti prilagođene profile.

1. Upravitelj lokacije: A
Optimizacija energije
Praćenje više lokacija
Upravljanje rasporedima
Obavijesti o održavanju


2. Vlasnici hotela
Administrator ima potpun pristup
3. Upravitelj lokacije: B
Optimizacija energije
Praćenje više lokacija
Upravljanje rasporedima
Obavijesti o održavanju
4. Upravitelj lokacije: C
Optimizacija energije
Praćenje više lokacija
Upravljanje rasporedima
Obavijesti o održavanju

Glavne funkcije prema vrsti korisnika.

1: Osnovna vrsta (npr.: vlasnici, upravitelji objekta)
2: Profesionalna vrsta (npr.: instalateri, servisi)

Postavka klimatizacije
Detalji rada unutarnje/vanjske jedinice: 1 / 2
Detalji prilagodnika za oblak (CZ-CFUSCC1): 1 / 2
Održavanje klimatizacije: X / 2
Pogled na karti: 1 / 2

Funkcija štednje energije
e-CUT: 1 / 2

Raspored
Godišnji, tjedni raspored/pogled: 1 / 2

Statistički podaci rada punom snagom
Potrošnja energije: 1 / X
Kapacitet: 1 / X
Poredak učinkovitosti: 1 / X
Funkcija održavanja
Pregled/detalji obavijesti: 1 / 2
Postavke održavanja: 1 / 2
Pogled na karti: 1 / 2
Daljinska provjera rada: X / 2

Korisnički račun*
Nova registracija / ažuriranje korisnika: 1 / X

Postavka sustava
Pregled/detalji distribucijske grupe: 1 / X
Zahtjev ISKLJUČIVANJA: 1 / X
Uređivanje karte: X / 2


* Obratite se ovlaštenom Panasonicovom prodavaču.

Empty
Jedna od naših jedinstvenih karakteristika jest „stabilan i siguran komunikacijski paket”
 • Povezivost je uključena u uslugu. Korisnici nemaju vremena za pronalaženje i pripremu odgovarajućih načina povezivanja.
 • Uz ekskluzivnu ponudu usluga, korisnik ima miran san i jedno mjesto kojem se može obratiti u vezi sa svim pitanjima o sustavu AC Smart Cloud, uključujući povezivost

 1. 3G usmjerivač
 2. SIM kartica

Funkcija daljinske provjere rada.

Bez prekida u radu
· brza analiza i odgovor
· ušteda vremena i troškova za servisno održavanje


Snimanje parametara provjere rada s bilo kojeg mjesta!
· trajanje podataka: maks. 120 minuta
· učestalost podataka: 10 – 90 sekundi
· odabir načina rada: s probnim radom ili bez njega
· dostupna postavka rasporeda odbrojavanja

a. CZ-CFUSCC1 AC Smart Cloud.
b. Okupljanje. Podaci provjere rada s bilo kojeg mjesta.
c. Snimi i spremi na računalo.
d. Analiziraj s pomoću programske opreme provjere rada.
e. BRZI ODGOVOR.

Popisi dijelova za Panasonic AC Smart Cloud.

* Potrebna je dodatna naknada za uslugu oblaka. Obratite se ovlaštenom Panasonicovom prodavaču.


CZ-CFUSCC1: Komunikacijski prilagodnik za AC Smart Cloud. Do 128 grupa. Upravljanje sa 128 jedinica
PAW-MVNOAC-V / PAW-MVNOAC-K: Paket za 3G komunikaciju (SIM kartica uključena). V, K: Ovisno o državi*
* Obratite se ovlaštenom Panasonicovom prodavaču.