Rashladnici ECOi-W R32 samo za hlađenje

· Raspon kapaciteta od 50 do 170 kW
· Raspon radne temperature: -15 do +48 °C
· Dizajn spirale koji ograničava odleđivanje
· Prilagodljiv dizajn
· Dizajn optimiziran za servis i održavanje
· Kompaktan tlocrt

Rashladnici toplinskih pumpi ECOi-W R32

· Raspon kapaciteta od 50 do 170 kW
· Raspon radne temperature: od -15 do +48 °C za hlađenje, od -15 do +20 °C za grijanje
· Dizajn spirale koji ograničava odleđivanje
· Prilagodljiv dizajn
· Dizajn optimiziran za servis i održavanje
· Kompaktan tlocrt