ECOi-W toplotna pumpa čiler

Otkrijte novu epohu ECOi, ECOi-W toplotnih pumpi čilera


Panasonic predstavlja novu seriju toplotne pumpe čiler koja se naziva ECOi-W.

Ova nova serija obezbeđuje širok spektar rešenja HVAC sistema, da bi se ispunili svi zahtevi stambenih, komercijalnih i industrijskih objekata.

Bogato iskustvo i kvalitet.

U rešenjima koja pruža Panasonic može se godinama uživati, čak i u najekstremnijim klimatskim uslovima. Kompanija Panasonic ne ugrožava kvalitet, bezbednost i izdržljivost proizvoda da bi obezbedila krajnju udobnost kada vam je najpotrebnija.
Empty

1

Visoka ušteda energije i udobnost

· Visoki SEER/SCOP
· Tihi rad
· Kompatibilno sa oblakom
· Ugrađeni Modbus

2

Visoka podesivost

· Od 20 kW do 210 kW
· Prilagodljivi dizajn
· Radni opseg: od -17 °C (grejanje) do 50 °C (hlađenje)
· Širok opseg opcija hidraulike
· Širok opseg protokola komunikacije


3

Visok kvalitet odobren od strane kompanije Panasonic

· Dizajn kalema za ograničavanje odmrzavanja (od 140 do 210)
· Optimizovani dizajn za servisiranje i održavanje
· Kompaktne dimenzije

Panasonic ECOi-W obezbeđuje širok radni opseg od -17 °C pri grejanju do 50 °C pri hlađenju.

Ambijentalna temperatura pri hlađenju.
Hlađenje: spoljašnja temperatura vazduha ˚C (DB). Grejanje: spoljašnja temperatura vazduha ˚C (WB).
Ambijentalna temperatura pri grejanju.
Temperatura izlaza vode pri hlađenju.
Jedno od jedinstvenih svojstava rešenja ECOi-W je temperatura izlaza vode koja u vrednosti do -10 °C pri hlađenju. Može da obezbedi radnu temperaturu opreme za obradu u fabrikama.

* Sa glikolom 45%, 5 °C bez glikola.


Temperatura izlaza vode pri grejanju.
* Za modele 140–210.

ECOi-W rešenje za hotele, kancelarije i primenu u industriji

Empty
Empty
Empty

Ova nova serija obezbeđuje širok spektar rešenja HVAC.

R410A

Empty
Jednostavno intuitivno upravljanje
Pored osnovnih kontrolnih funkcija…
· Inteligentna logična kontrola za ulaznu temperaturu vode
· Rad se smanjuje tokom noći za smanjenje potrošnje energije i šuma
· Rad automatskog testiranja pritiskom na dugme

Lista jednostavnih linija

A. Kapacitet hlađenja (kW)
B. Kapacitet grejanja (kW)
C. Klasa energetske efikasnosti (Razmera od A+++ do D) 1)
D. Dimenzije (V x Š x D) 2)

1) Klasa energetske efikasnosti sezonskog grejanja prostora u skladu sa razmerom od A+++ do D, od 26. septembra 2019. 2) Bez akumulacionog rezervoara.

ECOi-W obezbeđuje optimalan učinak u svim klimatskim uslovima


Postoji razlog zašto treba da izaberete Panasonic za svog partnera.
Panasonic ne ugrožava kvalitet proizvoda, uvek stremi da postigne 100% kvaliteta.
ECOi-W serija obezbeđuje pametnu tehnologiju koja zadovoljava vaše potrebe kod kuće i na poslu.


Pouzdan kvalitetKvalitet sertifikovan od strane kompanije Panasonic.
Kompanija Panasonic ne ugrožava kvalitet, bezbednost i izdržljivost proizvoda da bi obezbedila krajnju udobnost kada vam je najpotrebnija.
Empty


ECOi-W serija usaglašena je sa propisom ErP.
Klasa SEER je usklađena sa UREDBOM KOMISIJE (EU) br. 2016/2281.
Klasa SCOP je usklađena sa UREDBOM KOMISIJE (EU) br. 813/2013.