Zašto biste obnovili sustav R22?

Važan doprinos daljnjem smanjenju mogućih oštećenja ozonskog omotača
Često se kaže da propisi vladaju našim životima, no ponekad oni pomažu u očuvanju života. Prestanak uporabe R22 može se smatrati takvim korakom i počevši od 1. siječnja 2010. uporaba Virgin (novog) R22 rashladnog sredstva zabranjena je u Europskoj zajednici.

Panasonic daje svoj doprinos
Mi u Panasonicu također dajemo svoj doprinos – prepoznajemo trenutačne financijske probleme mnogih potrošača. Panasonic je razvio čisto i povoljno rješenje koje će omogućiti uvođenje najnovijih propisa uz što manji utjecaj na poslovne i gotovinske pričuve.
Panasonicov sustav obnove omogućava ponovno korištenje postojećih ispravnih cijevi za R22 dobre kvalitete prilikom ugradnje novih visokoučinkovitih R410A sustava.

Pružajući jednostavno rješenje problema, Panasonic može obnoviti sve split sustave i PACi sustave, uz određena ograničenja, ne ograničavamo čak niti proizvođače opreme koju mijenjamo.

Ugradnjom novog visokoučinkovitog Panasonic R410A sustava uživat ćete u prednostima uštede od oko 30% troškova u usporedbi s R22 sustavom. Ugradnja omogućuje i primjenu vladinih mjera poticanja ulaganja u opremu koja štedi energiju (ECA = Enhanced Capital Allowance Scheme) što vam omogućuje smanjenje poreza na kapitalne dobitke.
Da...

1. Provjerite kapacitet sustava koji želite zamijeniti
2. Odaberite najbolji sustav za zamjenu iz Panasonicove palete proizvoda
3. Slijedite postupak naveden u brošuri i tehničke podatke Jednostavno...

R22 - smanjenje klora ključno za čišću budućnost
Korištenje postojećih cijevi (projekt obnavljanja i ugradnja)
Napomene o korištenju postojećih cijevi rashladnog sredstva
Za svaku seriju vanjskih jedinica tipa PE1 i PEY1 moguće je korištenje postojećih cijevi rashladnog sredstva bez čišćenja ako su ispunjeni određeni uvjeti. Prije izvođenja provjerite jesu li ispunjeni zahtjevi navedeni u poglavljima “Bilješke o korištenju postojećih cijevi rashladnog sredstva”, “Postupak mjerenja za obnovu” i “Veličina cijevi rashladnog sredstva i dozvoljena duljina cijevi” . Provjerite i stavke navedene u poglavlju “Sigurnost” i “Čišćenje”.
1. Preduvjeti
 • Ako je rashladno sredstvo koje se koristi u postojećoj jedinici različito od R22, R407C i R410A, postojeće cijevi rashladnog sredstva ne mogu se koristiti.
 • Ako se postojeća jedinica koristi u svrhe različite od klimatizacijskog uređaja, postojeće cijevi rashladnog sredstva ne mogu se koristiti.
2. Sigurnost
 • Ako na cijevima postoje šupljine, puknuća ili hrđa, postavite nove cijevi.
 • Ako postojeće cijevi nisu prikladne za uporabu u obnovljenom sustavu cijevi kako je prikazano na dijagramu sustava, svakako ugradite nove cijevi.
 • U slučaju višestrukih sustava, koristite isključivo originalne cijevne odvojke za rashladno sredstvo R410A.
Lokalni dobavljač smatrat će se odgovornim za oštećenja i šupljine na površini ponovno korištenih cijevi i za priznavanje pouzdanosti jačine cijevi. Nema jamstva da ćemo preuzeti odgovornost za takva oštećenja. Radni tlak rashladnog sredstva R410A viši je u usporedbi s R22. U najgorem slučaju, nedostatak kompresijske snage može dovesti do eksplozije cijevi.

3. Čišćenje
 • Ako se u postojećoj jedinici koristi rashladno ulje različito od dolje navedenog, svakako postavite nove cijevi ili postojeće pažljivo i temeljito isperite prije ponovne uporabe.
  [Mineralno ulje] SUNISO, FIORE S, MS
  [Sintetsko ulje] alkil benzensko ulje (HAB, paralelno zamrzavanje), ester ulje, eter ulje (samo PVE)
Ako je postojeća jedinica tipa GHP, potrebno je temeljito isprati cijevi.
 • Ako postojeće cijevi u vanjskoj i unutarnjoj jedinici ostanu odvojene, dobro ih isperite prije ponovne uporabe.
 • Ako u postojećim cijevima ostane ostataka ulja ili ulja promijenjene boje, ugradite nove cijevi ili postojeće temeljito isperite prije ponovne uporabe. Pogledajte “Kriteriji starenja rashladnog ulja” u tablici 3.
 • Ako se kompresor postojećeg klimatizacijskog uređaja već kvario, ugradite nove cijevi ili postojeće temeljito isperite prije ponovne uporabe.
U slučaju ponovne uporabe postojećih cijevi bez prethodnog uklanjanja prljavštine i prašine, neodgovarajuće cijevi mogu uzrokovati neispravnošću aparata koji ste obnavljali.
Napomene o obnovi za istodobni rad više jedinica
Samo je glavna cijev pogodna za uporabu različitog promjera. U slučaju različitog promjera cijevnih odvojaka, potrebna je nova ugradnja cijevi standardne veličine. Koristite isključivo naše originalne cijevne odvojke za rashladno sredstvo R410A.
 • U slučaju različitih promjera postojećih cijevi moguće je koristiti samo glavnu cijev L.
 • Instalacija može imati standardne veličine za L1, L2, ℓ1 - ℓ4 cijevi.
 • Koristite isključivo naše originalne cijevne odvojke za rashladno sredstvo R410A.
1. U slučaju jednostruke jedinice
Nije potrebno puniti dodatnim količinama rashladnog sredstva sve dok je duljina cijevi punjenja manja od navedene u tablici 2.
Ako duljina cijevi premašuje navedenu duljinu za manje punjenje, napunite dodatnom količinom rashladnog sredstva količinom za 1 m prema ekvivalentnoj duljini.

2. U slučaju istodobno rada više jedinica
Izračunajte količinu punjenja rashladnog sredstva u skladu s metodom izračuna standardnog promjera cijevi.
Za količine dodatnog punjenja rashladnog sredstva po 1 m, pogledajte dodatne količine u tablici 2.

Bilješke o obnovi za istodobni rad više jedinica
Klasa kapaciteta (standardna veličina cijevi):
 • Tip 50: cijev za tekućinu Ø 6,35 / cijev za plin Ø12,7
 • Tipovi od 60 do 140: cijev za tekućinu Ø9,52 / cijev za plin Ø15,88
 • Tip 200: cijev za tekućinu Ø9,52 / cijev za plin Ø25,4
 • Tip 250: cijev za tekućinu Ø12,7 / cijev za plin Ø25,4

A: Glavna cijev
B: Cijevni odvojak
Postupak mjerenja za obnovu
Pri ponovnom korištenju postojećih cijevi ili izvođenju ugradnje za adaptaciju, proučite navedeno u nastavku. Dijagram toka kriterija mjerenja postojećih cijevi za vanjske jedinice tipa PE1 i PEY1

Dimenzija suprotne stranice navojne matice (mm)
Dimenzije cijevi: Ø6,35. Za R410A: 22. Za R22/R407C: 22.
Dimenzije cijevi: Ø9,52. Za R410A: 22. Za R22/R407C: 22.
Dimenzije cijevi: Ø12,7. Za R410A: 26. Za R22/R407C: 24.
Dimenzije cijevi: Ø15,88. Za R410A: 29. Za R22/R407C: 27.
Dimenzije cijevi: Ø19,05. Za R410A: 36. Za R22/R407C: 36.
Tablica 1 Postojeće cijevi koje se mogu ponovno koristiti (mm)
Veličina cijevi rashladnog sredstva i dozvoljena dužina cijevi
Na sljedećem dijagramu provjerite je li moguće ponovno korištenje postojećih cijevi rashladnog sredstva. Standardi različiti od ovog (razlika u elevaciji i sl.) jednaki su zahtjevima običnih cijevi rashladnog sredstva.

Tablica 2 – 1 Veličina cijevi rashladnog sredstva: tip 3,6 - 14,0 kW (mm)
Kako čitati definicije u tablici (primjer):
U slučaju tipa 71, standardna veličina je cijev za tekućinu Ø9,52 / cijev za plin Ø15,88.
Postoji ograničenje cijevi za tekućinu Ø9,52 / cijevi za plin Ø12,7 i na cijevi za tekućinu Ø12,7 / cijevi za plin Ø15,88.
No one su primjenjive za cijevi različitih promjera.

Tablica 2 – 2 Veličina cijevi rashladnog sredstva: tip 20,0 - 25,0 kW (mm)
Tablica 3 Kriteriji starenja rashladnog ulja
Tehnologija obnavljanja/zamjene
 • Potrebno je provesti i ispitivanje kako bi se osiguralo da ulje u sustavu nije kiselo.
 • Prihvatljiva je većina kompleta za ispitivanje, uključujući i ispitivanje usisnog voda.
 • Ako je sustav ranije pregorijevao, vjerojatno neće biti dobar kandidat za obnavljanje/zamjenu.