Panasonic grejanje i hlađenje Europe

Panasonic Europe posluje u 31 zemlji, pa tako može da podrži Vaše projekte gde god da se nalazite. Panasonic osigurava isti nivo stručnog znanja i kvaliteta kroz celi lanac. Panasonic svojim kupcima nudi centre za obuku i akademije za obuku za instalatere, projektne biroe i timove sa servisiranje u svim većim zemljama. Vaši projekti su bezbedni u našim rukama.

Panasonic je angažovan da svojim kupcima ponudi inovativne proizvode na tržištu grejanja i hlađenja širom Evrope, koji ne samo da zadovoljavaju njihove zahteve, već ih i nadmašuju. Ključ uspeha je ulaganje kompanije Panasonic u razvoj i istraživanje, proizvodnju i obuku da bi se zagarantovali najsavremeniji proizvodi i ulaganje u naše kanale distribucije i partnere, tako da ovi proizvodi budu dostupni u Evropi. Panasonic je razvio opsežnu mrežu centara za obuku i akademija za obuku za instalatere, projektne biroe i timove za servisiranje u svim većim zemljama širom Evrope.

Fabrike i Odeljenje za istraživanje i razvoj kompanije Panasonic

Postoji bliska veza između inovacije istraživanja i razvoja i dobrih procesa proizvodnje, zbog čega je Panasonic postavio svoje institute za istraživanje i razvoj veoma blizu svojih fabrika. Ovo osigurava dobru integraciju među svim sektorima da se isporučuju visokokvalitetna i pouzdana rešenja na našim tržištima.


STMC
SANYO Tokyo Manufacturing Co., Ltd.
Japan Gunma.
Osnovana u julu 1959.

 • Klima-uređaji.
 • Lanac proizvoda za hlađenje/zamrzavanje

DSK-CHINA
Dalian SANYO
Air Conditioner Co., Ltd.
Osnovana u decembru 1995.

 • Klima-uređaji

SSA-CHINA
Shenyang SANYO
Airconditioner Co., Ltd.
Osnovana u martu 1993.

 • Klima-uređaji

PAPAMY-MALAYSIA
Aparati Panasonic
Air-Conditioning Malaysia Sdn.
Osnovano u aprilu 1972.

 • Klima-uređaji
 • Toplotna pumpa vazduh - voda

PAPARADMY-MALAYSIA
Aparati Panasonic
Air-Conditioning R&D Malaysia Sdn.Bhd
Osnovana u junu 1991.

 • Istraživanje i razvoj klima-uređaja
 • Toplotna pumpa vazduh - voda

PAPAMY COMPRESSOR MALAYSIA
Osnovano u januaru 1987.

 • Rotacioni kompresori za klima-uređaje

PAPAMY COMPRESSOR R&D MALAYSIA
Osnovana u septembru 1997.

 • Istraživanje i razvoj rotacionih kompresora

PRDCS-CHINA
Osnovano u januaru 1987.

 • Rotacioni kompresori za klima-uređaje

POSLOVNA GRUPA ZA KLIMATIZACIJU I
UREĐAJE ZA HLAĐENJE (kompanija za aparate) JAPAN SHIGA

Od aprila 1972.
Ostalo
 • Sedište kompanije za aparate /
poslovna grupa aparata
za domaćinstvo/ odeljenje korporativnog
inženjeringa
PAPAGZ
Aparati za domaćinstvo i klimatizacija Panasonic
Airconditioner Co., Ltd.
Osnovana u junu 1993.
 • Klima-uređaji
PWAPCGZ
Panasonic Wanbao Compressor Appliances
Compressor (Guangzhou) Co., Ltd.
Osnovana u junu 1993.
 • Rotacioni kompresori za klima-uređaje
 • Kompresori za klima-uređaje za automobile

PTW-Taiwan
Panasonic Taiwan Co., LTD.
Osnovana u oktobru 1962.

 • Klima-uređaji
 • Klima-uređaji za automobile
 • Aparati za domaćinstvo