Filozofija

"Prepoznajući svoje odgovornosti kao industrijalci, kroz svoje poslovne aktivnosti ćemo se posvetiti napretku i razvoju društva, kao i dobrobiti ljudi, čime ćemo poboljšati kvalitet života širom sveta."
Osnovni ciljevi upravljanja korporacije Panasonic koje je sastavio osnivač kompanije, Konosuke Matsushita, 1929. godine.

Sedam načela korporacije Panasonic

Doprinos društvu
Mi ćemo biti uvek posvećeni u skladu sa osnovnim ciljem upravljanja, verno izvršavajući svoje obaveze kao industrijalci prema zajednicama u kojima poslujemo.

Poštenje i iskrenost
Mi ćemo biti pošteni i iskreni u svim svojim poslovanjima i ličnom ponašanju. Bez obzira na to koliko smo talentovani i koliko znanje posedujemo, bez ličnog integriteta ne mogu drugi da nas poštuju niti možemo da ojačamo svoje samopoštovanje.

Saradnja i timski duh
Mi ujedinjujemo svoje sposobnosti da bismo ostvarili svoje zajedničke ciljeve. Bez obzira na to koliko smo talentovani kao pojedinci, bez saradnje i timskog duha ćemo biti kompanija samo po nazivu.

Neumorno ulaganje napora u napredak
Mi ćemo stalno težiti tome da poboljšavamo svoju sposobnost u davanju doprinosa društvu kroz svoje poslovne aktivnosti. Jedino tim neumornim ulaganjem napora možemo da ispunimo svoj osnovni cilj upravljanja i pomognemo u ostvarivanju trajnog mira i prosperiteta.

Ljubaznost i poniznost
Mi ćemo uvek biti srdačni i skromni, poštujući prava i potrebe drugih, u cilju ojačanja zdravih odnosa u društvu i poboljšanja kvaliteta života u svojim zajednicama.

Prilagodljivost
Mi ćemo neprekidno prilagođavati svoj razmišljanje i ponašanje da bismo zadovoljili uslove koji se stalno menjaju oko nas, pri tome vodeći računa da delujemo u skladu sa prirodom, u cilju osiguravanja napretka u svojim poduhvatima.

Zahvalnost
Mi ćemo delovati iz zahvalnosti za sve dobiti koje smo primili sa uverenjem da će ovaj stav biti izvor bezgranične radosti i vitalnosti, čime nam se omogućuje da prevaziđemo sve prepreke s kojima se suočavamo.


Istorija grupe za klimatizaciju

Panasonic počinje sa željom da stvara nešto što poseduje vrednost. S obzirom na to da naporan rad i posvećenost dovode do niza inovativnih proizvoda, mlada kompanija pravi prve korake da postane gigant elektronike današnjice.

1936

Prvi električni ventilator sa automatskim osciliranjem (stoni model, 36 cm).

1958

Prvi klima-uređaj za prostorije plasiran za instalaciju u domaćinstvu. Klima-uređaji su ranije bili veoma veliki i samo za komercijalnu upotrebu. Panasonic je razvio prvi kompaktni klima-uređaj za prozore, male težine i jednostavan za instalaciju, koji je poboljšao kvalitet života u japanskim domaćinstvima.

1973

Panasonic plasira prvu visokoefikasnu toplotnu pumpu vazduh-voda u Japanu.

1975

Panasonic becomes one of the first Japanese air conditioner manufacturers in Europe

2002

Jonski generator i generator kiseonika – dva najvažnija doprinosa sistemima klimatizacije.

2008

Novi koncept sistema klimatizacije Etherea: visoka efikasnost i visoke performanse sa odličnim dizajnom. Etherea takođe uključuje veoma inovativni senzor za kvalitet vazduha i prečišćivač vazduha radi stalnog uživanja u zdravom vazduhu kod kuće.

2010

Panasonic je stvorio Aquarea, inovativni, novi i niskoenergetski sistem, koji je namenjen da vam pomogne u uživanju na idealnim temperaturama i u toploj vodi u svom domu, čak i na ekstremnim spoljnim temperaturama. Aquarea hladi ili greje da bi se obezbedila maksimalna udobnost. Aquarea je mnogo čistiji, bezbedniji, povoljniji i ekološki pogodnije od alternativa koje koriste gas, naftu i druge električne sisteme.

2011

Novo VRF rešenje kompanije Panasonic za velike objekte je najefikasnije rešenje u industriji u više od 74% kombinacija. ECOi zadovoljava najzahtevnije standarde koje zahtevaju projektni biroi, arhitekti, vlasnici i instalateri.

2012

Nove GHP jedinice. Gasni VRF sistemi kompanije Panasonic su idealni za projekte gde se primenjuje restrikcija struje. U 2012. godini Panasonic proširuje opseg toplotnih pumpi na gasni pogon nizom GHP-a, novom GHP G energijom (proizvodnja električne energije) i novim jedinicama hladnjaka.

2013

Novi ECOi sa 3 cevi. Najbolja efikasnost za vaš objekat. Naša nova serija 6 sa 3 cevi ostvaruje COP od 4,77 pri punom opterećenju, pa čak i više kada se obnavlja toplota iz objekta. Nema sumnje da Panasonic smanjuje ekološki uticaj!