Po čemu su naše toplotne pumpe toliko jedinstvene i pouzdane?

Izdržljivost Simulacija neprekidnog rada u trajanju od 10.000 radnih sati.

Danas su klima-uređaji kompanije Panasonic prepoznatljivi i priznati širom sveta.
Robustan dizajn osigurava da će klima-uređaj održavati udobnosti u prostoriji i raditi bez ikakvih problema mnogo godina. Panasonic veruje da je ovo stvarna vrednost klima-uređaja. I ovo je način na koji ih izlažemo širokom nizu strogih testova.

Test dugoročne izdržljivosti

Glavni zadatak klima-uređaja je da obezbedi nivo izdržljivosti koji omogućuje dugogodišnji stabilni rad. Da bi se ovo postiglo, izvršili smo ubrzano testiranje neprekidnog rada u trajanju od 10.000 radnih sati. Rezultati testa, koji je izvršen u mnogo strožim uslovima od stvarnih radnih uslova, pokazali su robusnu čvrstoću klima-uređaja Panasonic.

Test rasklapanja kompresora

Nakon testiranja neprekidnog rada u trajanju od 10.000 radnih sati, uklonili smo kompresor sa nasumično izabrane spoljne jedinice, rasklopili smo ga i ispitali smo unutrašnje mehanizme i delove na mogući kvar. Klima-uređaji kompanije Panasonic nastavaljaju da pružaju svoje zadate performanse mnogo godina nakon produženog rada u teškim uslovima.

Probni rad u teškim uslovima

Pored normalnih radnih uslova, izvršen je test radne izdržljivosti u probnoj komori sa visokom temperaturom i visoke vlažnosti na temperaturi od 55 ºC. Za upotrebu u hladnoj klimi test je izvršen i u probnoj komori sa niskom temperaturom na -20 ºC. Ovaj test osigurava da se ulje u kompresoru neće zamrznuti tokom korišćenja i prekinuti rad.

Test vodootpornosti

Spoljna jedinica koja je izložena kiši i vetru poseduje sertifikat o usaglašenosti za vodootpornost IPX4. Kontaktne površine na štampanim pločama su takođe tačkasto premazane smolom radi sprečavanja nepoželjnih uticaja prouzrokovanih neverovatnom izloženošću kapima vode.


Nema loma kada padne na bokove ili uglove.

Otpornost na udarce

Panasonic simulira udarce, vibracije i druge ekološke uslove, kojima klima-uređaji mogu da budu izloženi tokom transporta. Mi dajemo reč da su kvalitet i performanse nepromenjeni u vreme završnog pregleda proizvoda kada se proizvod isporuči na kućnu adresu korisnika.

Test pada

Čak i sa jakim udarcima koji mogu da se jave usled pogrešnog rukovanja tokom transporta, pakovanje proizvoda je ojačano radi sprečavanja oštećenja. Pored uobičajenog vertikalnog padanja, pažljivo su testirani teži uslovi u kojima prvo bokovi ili uglovi padaju na pod radi osiguravanja da krutost proizvoda i odbojnici deliju za sprečavanje problema.

Test na vibracije

Glavna uloga pakovanja je sprečavanje oštećenja koje bi sprečilo performanse proizvoda usled vibracija tokom transporta. Panasonic potvrđuje da proizvod ispravno radi, čak i nakon primene vibracija u horizontalnom i vertikalnom smeru.

Test u skladištu

Tokom distribucije, proizvodi mogu da budu izloženi produženom skladištenju u nepovoljnim uslovima. Da bismo simulirali ove uslove, stavili smo težinu jednaku skupu pet pakovanja proizvoda na vrh probnog pakovanja, pa smo probno pakovanje ostavili u tom stanju u prostoriji na temperaturi od 27 ºC i stepenu vlažnosti od 85%. Nakon toga smo proverili da li proizvod ispravno radi.


Tišina koja vas ne uznemirava.

Udobnost

Svaka osoba bi trebalo da se oseća udobno u prostoriji sa klima-uređajima, a da se ne oseti njihovo postojanje.
Klima-uređaji bi trebalo da rade u pozadini, koristeći svoju snagu da stvaraju i održavaju opuštajuće okruženje. Mi ugrađujemo ovu skrivenu snagu u svoje klima-uređaje i sa tog gledišta ih stalno iznova testiramo.

Test buke

Radna buka unutrašnje i spoljne jedinice se meri u komori bez odjeka. Test buke potvrđuje da je radna buka dovoljno niska, tako da rad proizvoda neće ometati svakodnevne aktivnosti, uključujući razgovore i san.

Simulacija grejanja sunca

Test prijatnosti

Stvarni klima-uređaj radi u probnoj prostoriji koja simulira dnevni boravak. Uslovi, poput količine sunčeve svetlosti koja spolja ulazi u prostoriju, menjaju se tokom merenja raznih parametara, kao što su brzina hlađenja, efikasnost hlađenja i razlike u temperaturi i vlažnosti u prostoriji. Ovim može da se potvrdi da li klima-uređaj radi na nivou zadatih performansi u uobičajenim uslovima.

EMK test (elektromagnetne kompatibilnosti)

Ovaj test određuje da li su elektromagnetni talasi koji se emituju tokom rada dovoljno niski da se spreče nepoželjna dejstva, tj. buka usled električne energije ili signali, kao što su TV ili radio emitovanja.

Test pada daljinskog upravljača

S obzirom na to da je daljinski upravljač glavna međuveza između ljudi i klima-uređaja, prirodno je da je izložen čestim udarcima – kao što su padovi i odskakanja – kada se prenosi između osoba tokom uobičajenog rada. Panasonic baca daljinski upravljač sa visine od 1,5 metara pod različitim uglovima da bi se osiguralo da se neće pojaviti problemi u osnovnim performansama usled nenamernog pada.


Kvalitet. On je srž celokupne naše proizvodnje.

Kvalitet prema svetskom standardu

Klima-uređaji kompanije Panasonic godinama širom sveta nastavljaju da pružaju najveći mogući kvalitet, uz najmanji ekološki uticaj. Fundamentalna načela proizvodnje koja su zajednička za sve proizvode kompanije Panasonic odnose se naravno i na klima-uređaje. Činjenica da ova načela aktivno podržavaju svaki proizvod, a ne da služe samo kao parole, rezultat je beskrajnog ponavljanja izazova i zalaganja u metodi pokušaja i grešaka, koja se vrši u našim fabrikama širom sveta.

Pouzdani delovi sa odobrenjem glavnih standarda

Klima-uređaji kompanije Panasonic su u skladu sa glavnim standardima, koji održavaju visoku pouzdanost u zemljama i regionima u kojima su plasirani na tržištu. Da bi se ovo osiguralo, mi vršimo razne testove da ispitamo kvalitet materijala upotrebljenih delova. Čvrstoća materijala od smole, koji se koristi u ventilatoru propelera, potvrđena je testom zatezanja.

Delovi u skladu sa propisima RoHS/REACH

Svi delovi i materijali su u skladu sa svetskim vodećim evropskim propisima RoHS/REACH. Vrše se strogi pregledi više od 100 materijala da bi se osiguralo da nisu uključene opasne supstance tokom razvoja delova.

Sofisticirani proces proizvodnje

Proizvodna linija klima-uređaja koristi unapređene, najsavremenije tehnologije fabričke automatizacije za proizvodnju proizvoda visoke pouzdanosti. Proizvodi se efikasno proizvode uz visok i jednak kvalitet.

Ekološke aktivnosti

Panasonic je osnovao fabrike sa ekološkim idejama širom sveta. Dok se razvijaju i proizvode proizvodi koji štede energiju na osnovu originalnih ekoloških tehnologija, ove fabrike smanjuju CO2 emisije od procesa proizvodnje i vrše ekološke komunikacione aktivnosti na nivou regiona radi doprinosa globalnoj životnoj sredini i lokalnim zajednicama kojima služe.