Hjemmeintegrasjon til P-linje - CZ-CAPRA1

Kan koble alle serier til P-linje. Full kontroll er nå mulig.

1. Nåværende kontrollområde // 2. Adapter for sentralisert styring // 3. Behov for å kontrollere RAC via sentrale betjeningsenheter
Nåværende system for PACi / VRF. Sentral betjeningsenhet kan kobles til S-link-linje for å styre enhetene direkte.
Ønske: Vi ønsker å kontrollere en RAC-enhet (som ikke har S-link-protokoll) via sentrale betjeningsenheter.
Det er nødvendig å ha grensesnitt mellom S-Link og RAC-protokoll for å dekke grunnleggende driftsmomenter.
Empty
Sentraliserte kontrollsystemer
64 innendørsenheter
Intelligent betjeningsenhet / webserver
256 innendørsenheter
P-AIMS
1.024 innendørsenheter
Panasonic AC Smart Cloud
Integrerer enhver enhet i et stort kontrollsystem
  • PKEA serverromintegrasjon
  • Små kontorer med innendørs hjemmeenheter
  • Anbud for renovering (gammelt hjemmesystem og VRF i én installasjon)
Grunnfunksjoner
PÅ/AV: Ja
Modusvalg: Ja
Temperaturinnstilling: Ja
Viftehastighet: Ja
Klaffinnstilling: Ja
Fjernkontroll-forbud: Ja
Behovsstyring: Nei
Econavi PÅ/AV: Ja
Ekstern inngang
PÅ/AV kontrollsignal: Ja
Avvikende stoppsignal: Ja
Kobling for VRF-fjernkontroll: Nei
Forby, modusendring: Nei
Ekstern utgang for relé¹
Driftsstatus (PÅ/AV): Ja
Alarmstatus-utgang: Ja
Kontrollutgang for eksternt varmeapparat: Nei
1) Fordi strømkontakt CN-CNT ikke kan sørge for strømmen for eksternt utgangsrelé, er ekstra strøminngang for eksternt relé nødvendig.