CZ-CAPRA1

Hjemmeintegrasjon til P-Link

Kan koble RAC-serie til P-Link. Full kontroll er nå mulig.


Integrerer enhver enhet i et stort kontrollsystem.
  • TKEA/PKEA-serverromintegrasjon
  • Små kontorer med innendørs hjemmeenheter
  • Anbud for renovering (gammelt hjemmesystem og VRF i én installasjon)
Sentraliserte kontrollsystemer: 64 innendørsenheter
Intelligent styreenhet / webserver: 256 innendørsenheter
P-AIMS: 1 024 innendørsenheter
1. Nåværende kontrollområde. 2. Behov for å kontrollere RAC via sentralstyreenheter.
Nåværende system for PACi/VRF. Sentralstyreenhet kan kobles til P-Link-linje for å styre enhetene direkte.
RAC-enheter kan ikke kobles direkte til P-Link for å styres av sentralstyreenheter.
Det er nødvendig å ha grensesnitt mellom P-Link og RAC-protokoll for å dekke grunnfunksjoner.


Grunnfunksjoner: PÅ/AV, modusvalg, temperaturinnstilling, viftehastighet, klaffinnstilling, fjernkontrollforbud.
Ekstern inngang: PÅ/AV-kontrollsignal, unormalt stoppsignal.
Ekstern utgang for relé*: Driftsstatus (PÅ/AV), alarmstatus-utgang.

* Fordi strømkontakten CN-CNT ikke kan levere strøm for eksternt utgangsrelé, kreves ekstra strøminngang for eksternt relé.