Valgfri individuell styring

CZ-RD514C
Drift LED

PÅ/AV indikator

Indikator for valg av driftsmodus
 • AUTO-modus - For din bekvemmelighet: Enheten velger driftsmodus under oppstart i henhold til temperaturinnstillingen og romtemperaturen.
 • VARME-modus - For å få varm luft: Enheten tar en stund å varme opp. Strømindikatoren blinker under denne operasjonen.
 • KJØLE-modus - For å få kjølig luft: Bruk gardiner for å skjerme av sollys og utendørs varme for å redusere strømforbruket under kjølemodus.
 • TØRK-modus - For å avfukte miljøet: Enheten drives ved lav viftehastighet for å gi en myk avkjølingsdrift.

Display for tidsur/klokkeinnstilling
 • Daglig tidsur-instilling
 • Ukentlig tidsur-innstilling

Display av viftehastighet
 • For AUTO, justeres innendørsviftehastigheten automatisk i henhold til driftsmodusen.

Skjerm for temperaturinnstilling
 • Utvalgsområde: 16 °C–30 °C.

Feilkodedisplay


Merk
 • Når kablet fjernkontroll er installert kan driftsinnstillingene ECONAVI, AUTOKOMFORT, MILD TØRK på den trådløse fjernkontrollen være deaktivert. Men innstillingene KRAFTIG, STILLE, PATRULJE, e-ion kan drives i henhold til trådløs fjernkontroll.
 • Når kablet fjernkontroll er i drift, vil tidsurinnstillingen på den trådløse fjernkontrollen bli kansellert.
CZ-RD52CP
Slå på eller av enheten
 • Vennligst vær oppmerksom på AV-indikatoren på fjernkontrolldisplayet for å hindre enheten fra å starte eller stoppe på feil måte.
 • For normal drift vises AV-indikatoren i fjernkontrolldisplayet når enheten er slått av.
Stille inn temperatur
 • Utvalgsområde: 16 °C–30 °C.

Velge driftsmodus
 • AUTO-modus - For din bekvemmelighet: Enheten velger driftsmodus i henhold til temperaturinnstilling, utendørs- og romtemperatur.
 • VARME-modus - For å få varm luft: Enheten tar en stund å varme opp.
 • KJØLE-modus - For å få kjølig luft:
 • TØRK-modus - For å avfukte miljøet: Enheten drives ved lav viftehastighet for å gi en myk avkjølingsdrift. Under myk-tørk-drift går innendørsviften på lav hastighet. Luftspjeldbevegelsen er kanskje ikke i linje med fjernkontrolldisplayet.
Velge viftehastighet (5 valg)
 • For AUTO, justeres innendørsviftehastigheten automatisk i henhold til driftsmodusen.

Justere vertikal luftstrømretning (5 valg)
 • Holder rommet ventilert.
 • Hvis AUTO er innstilt, svinger spjeldet opp/ned automatisk.
 • I varmemodus blåser luften horisontalt en stund, for så å blåse nedover.

Stille - for å få et stille miljø
 • Denne funksjonen reduserer luftstrømstøy.

Kraftig - for raskt å oppnå en temperatur