100 % PANASONIC

Selve DNA-et til japansk håndverk. Japansk kvalitet.

Ved å benytte avansert teknologi som gjør livet enklere, lever vi etter en forpliktelse til produktkvalitet uten sidestykke.

Panasonic bygger over hele verden på den japanske tradisjonen med ikke å gå på akkord med kvalitetskontroll, og å utvikle og produsere fremragende produkter og levere dem til kunder overalt.


Hos Panasonic, mener vi at det beste klimaanlegget er det som arbeider stille og effektivt i bakgrunnen mens det minimerer innvirkningen på miljøet

Personer som bruker våre produkter kan se fram til mange år med ytelse av høy kvalitet uten behov for stadig service. Som del av vår omhyggelige design- og utviklingsprosess, gjennomgår Panasonics klimaanlegg mange forskjellige strenge tester for å sikre at de er effektive og driftssikre på lang sikt. Tester for holdbarhet, vanntetthet, støtsikkerhet og støy utføres på tekniske komponenter eller på de ferdige produktene i seg selv.
Som et resultat av alle disse tidkrevende prosessene, oppfyller Panasonics klimaanlegg krevende bransjestandarder og forskrifter i alle land der de selges.

Kvalitet av internasjonal standard


For å opprettholde selskapets rykte verden over streber Panasonic kontinuerlig etter å tilby kvalitet med minimalt med miljøinnvirkning.
Driftssikre deler som oppfyller eller overgår bransjestandardene
I alle land der de selges, oppfyller Panasonics klimaanlegg alle nødvendige bransjestandarder og forskrifter. I tillegg utfører Panasonic streng testing for å sikre at deler og materialer er driftssikre. Styrken på harpiksmaterialet som brukes i en propellvifte bekreftes av en strekkprøving.
Samsvarer med RoHS-/REACH-substansrestriksjoner
Panasonics produkter og materialene som brukes er i fullt samsvar med restriksjoner av kjemiske substanser som definert i RoHS eller REACH. Det utføres strenge inspeksjoner av mer enn 100 materialer for å sikre at ingen farlige materialer er inkludert under utviklingen og produksjonen av deler.
Sofistikert produksjonsprosess
Panasonics produksjonslinjer for klimaanlegg tar i bruk førsteklasses teknologier innen fabrikkautomasjon for å sikre at produktene produseres med høy kvalitet og møter forventningene til pålitelighet og troverdighet.

Holdbarhet


Hos Panasonic vet vi hvor viktig det er med en lang driftstid med minst mulig vedlikehold. Det er derfor vi utsetter klimaanleggene våre for et bredt utvalg av strenge tester.
Langsiktig holdbarhetstest
For å sikre holdbarhet og stabil funksjon i mange år utfører vi en test av langvarig kontinuerlig drift under forhold som er mye tøffere enn faktiske driftsforhold.

Test av kompressorens driftssikkerhet
Etter testen av kontinuerlig drift, fjerner vi kompressoren fra en utvalgt utendørsenhet, demonterer den og undersøker de interne mekanismene og delene for mulig feilfunksjon. Dette bidrar til å sikre driftssikker langsiktig ytelse under harde forhold.
Vanntetthetstest
Enheten, som er utsatt for regn og
vind, oppfyller IPX4-spesifikasjonene for vannbestandighet. Kontaktdeler på kretskort er harpiks-innkapslet for å hindre ugunstige effekter forårsaket av eksponering for vann (en usannsynlig hendelse).