Fotoelektriske solcellepaneler + HPM: Varm opp og produser varmtvann til hjemmebruk gratis.

Key points:
· Increases the amount of self-consumed electricity from the solar system up to 120%
· Control the heat pump’s energy consumption according to the output of electricity from the PV considering the electric energy consumption requirement of the house
· Innovative algorithm balancing the heat pump’s consumption and the in-house comfort, based on the outside temperature and the energy demand of the building
· Easy configuration of the Heat Pump manager system with the PV system

For F and G Generation
Panasonic has developed an innovative algorithm for its HPM (Heat Pump Manager) which drastically improves the Heat Pump’s use of selfgenerated electricity from connected Photovoltaic panels. The Heat Pump will take the electricity generation by the solar system into consideration for the heating system and the domestic hot water production, without reducing comfort in the house.

PV Panel + Inverter + Heat Pump Manager + Aquarea F/G Generation
= Smart Grid Ready
For H Generation
Aquarea H Generation can synchronize with PV panel with simple CZ-NS4P PCB. A part of converting Aquarea in Smart Grid Ready, there is a new advantage, this new PCB allows 0-10V control.
With this Aquarea demand is adapting all moment with the PV Panel production.


PV Panel + Inverter + Aquarea H Generation with CZ-NS4P
= Smart Grid Ready and 0-10V control
Empty

Produce and heat Domestic Hot Water for free.

Sammenligning med nye hus Øk bruken av egenproduksjon med: 120 %
HPM kan øke energiforbruket fra varmepumpen som kommer fra det fotoelektriske solcellesystemet fra 352 kWh til 775 kWh per år. Resultat av simuleringer:
Sammenligning med gamle hus Øk bruken av egenproduksjon med: 71 %
HPM kan øke energiforbruket fra varmepumpen som kommer fra det fotoelektriske solcellesystemet fra 526 kWh til 898 kWh per år. Resultat av simuleringer:
Ny bygning Frankfurt (ikke-optimalisert)
(Energi) til strømnett (4 129  kWh)

FE produksjon (5 630  kWh/a)
73 % (4 129 kWh/a)
27 % (1 502 kWh/a)
Ny bygning i Frankfurt (optimalisert øko)
(Energi) til strømnett (3 706  kWh)

FE produksjon (5 630 kWh/a)
66 % (3 706 kWh/a)
34 % (1 924 kWh/a)
Eldre bygning Frankfurt (ikke-optimalisert)
(Energi) til strømnett (3 955 kWh)

FE produksjon (5 630 kWh/a)
70 % (3 955 kWh/a)
30 % (1 675 kWh/a)
Eldre bygg Frankfurt (ikke-optimalisert)
(Energi) til strømnett (3 583 kWh)

FE produksjon (5 630 kWh/a)
64 % (3 583 kWh/a)
36 % (2 047 kWh/a)
Empty
(Energi) fra strømnett (4 467 kWh)

Forhold:
Installert FE-kapasitet: 5,64 kWp
Strømkrav fra husholdningen: 3 500 kWh/a
Behov for varmtvann: 200 l/dag ved 45 °C
Isoleringsstandard (varmekrav): 35 kWh/m²
Kontroller: Ikke-intelligent
(Energi) fra strømnett (4 012 kWh)

Forhold:
Installert FE-kapasitet: 5,64 kWp
Strømkrav fra husholdningen: 3 500 kWh/a
Behov for varmtvann: 200 l/dag ved 40 °C
Isoleringsstandard (varmekrav): 35 kWh/m²
Kontroller: ECO
Fra strømnett (6 060 kWh)

Forhold:
Installert FE-kapasitet: 5,64 kWp
Strømkrav fra husholdningen: 3 500 kWh/a
Behov for varmtvann: 200 l/dag ved 45 °C
Isoleringsstandard (varmekrav): 80 kWh/m²
Kontroller: Ikke-intelligent
FE: Energiproduksjon
Fra strømnett (5 627 kWh)

Forhold:
Installert FE-kapasitet: 5,64 kWp
Strømkrav fra husholdningen: 3 500 kWh/a
Behov for varmtvann: 200 l/dag ved 40 °C
Isoleringsstandard (varmekrav): 80 kWh/m²
Kontroller: ECO
FE: Energiproduksjon
1. Husets energiforbruk / 2. Energiforbruk for HP / 3. Energibruk i huset
FE + HP kontroll
Hvordan skape merverdi ved kombinasjonen av FE og HP?
  • Optimaliser HP med hensyn på FE-produksjon
  • Når FE-systemet produserer nok til å dekke HP-forbruket, vil Tank-modusen tvinges til å varme opp DHW til 55 eller 65 grader.
  • Hvis det er buffertank på installasjonen, vil temperaturen på buffertanken øke 1-5 grader, eller opptil 55 °C.
*Enhetens produksjon ved Panasonic-PAW-HPM-solcelle (HPM + 2 elektriske rotorer)

1. Fotoelektriske solcellepaneler / 2. Inverterer / 3. Elmåler* / 4. Elmåler* / 5. Elektrisk brytertavle / 6. Husholdningsapparater og belysning / 7. Elektrisk brytertavle / 8. HPM* / 9. Oppvarming og DHW / 10. Rutenett