Luft-vattenvärmepump eller bergvärme?

Funderar du på om du ska välja luft/vatten-värmepump eller bergvärme? Båda lösningarna är bra uppvärmningsalternativ, men trots att energibesparingen är snarlik skiljer sig installationskostnaden en hel del.


Husets uppvärmning och varmvattenförsörjning är en stor och viktig investering som kommer att påverka dina driftkostnader och komfort under lång tid framöver. Vid stora beslut som dessa är det lätt att känna sig överväldigad. Vi på Panasonic gör vårt bästa för att reda ut alla frågetecken så att du ska känna dig så säker som möjligt inför ditt val.


Skillnaden mellan luft/vatten-värmepump och bergvärme
Skillnaden mellan luft/vattenvärme och bergvärme är vilken källa de utvinner energin ifrån. Panasonics värmepump använder sig av energin i utomhusluften, vilken mer eller mindre är obegränsad. Bergvärme tar istället energi från berggrunden. Det finns gott om energi i berget, men temperaturen i berggrunden är förhållandevis låg hela året om. Generellt kan man säga att en luft/vatten-värmepump är effektivare när temperaturen är över 0°C, och bergvärme är effektivare när temperaturen är under 0°C. Luft-vatten värmepumpen fungerar dock alldeles utmärkt även i klimat där utomhustemperaturen sjunker lägre än -20 grader, vilket gör Panasonics luft/vatten-värmepump till en effektiv lösning även vid låga utetemperaturer.

Vilket uppvärmningsalternativ är bäst för mitt hus?
Innan du bestämmer dig måste du undersöka förutsättningarna för ditt hus. Du bör till exempel ta reda på vilken berggrund du har. Inte alla hus är beläget på en plats som är lämplig för bergvärme. Om berggrunden exempelvis består av kalksten, som har relativt låg värmeledningsförmåga, är oftast en luft/vatten-värmepump en klart bättre investering. Kom även ihåg att det ofta krävs ett bygglov från kommunen för att få borra för bergvärme.

För de flesta villaägare är en luft/vatten-värmepump det allra bästa alternativet, både med tanke på totalekonomi och bekvämligheten vid installation. En luft/vatten-värmepump och en bergvärmepump har en snarlik kostnad för själva värmepumpen. Luft/vatten-värmepumpen har däremot betydligt lägre installationskostnad.

Prisskillnader mellan luft/vatten-värmepump och bergvärme
Som nämnts ovan behöver man genomföra en kostsam borrning i berggrunden för att utvinna bergvärmen. Den initiala kostnaden i förhållande till den årliga energibesparingen ger bergvärme en lång återbetalningstid. Med andra ord, det kommer att ta väldigt många år innan energibesparingen täcker upp för den dyra borrkostnaden.

Panasonics luft/vatten-värmepumpar har däremot klart lägre installationskostnader och liknande energibesparing per år som bergvärme. Återbetalningstiden för investeringen blir därför mycket kortare.

När det kommer till att se på ditt uppvärmningsval som en investering bör du räkna på:
• Täcks den initiala installationskostnaden samt värmepump upp av energibesparingen/år?
• Hur många år är i sådana fall återbetalningstiden?
• Vad är min tid och ansträngning värd i relation till installation?

För att hjälpa dig räkna på investeringen har vi sammanställt några grafer från olika orter i Sverige, och hur energiförbrukningen kan se ut på årsbasis för ett hus på 164 kvm. Geografiskt sett är Panasonics luft/vatten-värmepump näst intill lika effektiv eller effektivare än bergvärmepumpen installerad i Stockholm och söderut. Den årliga besparingen blir alltså snarlik i dessa områden. Norröver, som i exemplet från Luleå, ger bergvärme en något lägre energikostnad per år. Men i det långa loppet är återbetalningstiden väsentligt kortare för luft/vatten-värmepump än bergvärme, tack vare den betydligt lägre installationskostnaden.

Hur lång blir återbetalningstiden?
Den initiala investeringskostnaden för produkt och installation varierar beroende på husets förutsättningar och behov. En luft/vatten-värmepumpslösning inklusive installation kostar ofta mellan 90 000 - 130 000 kronor. En bergvärmelösning inkl. installation kostar ofta omkring 200 000- 250 000 kronor.

Som exempel på hur återbetalningstiden kan skilja sig mellan de olika lösningarna kan vi göra ett räkneexempel från södra Sverige, där energibesparingen är snarlik:

Besparing per år med luft/vatten-värmepump eller bergvärme: 10 000 kW/h
Genomsnittlig elkostnad inkl. moms och avgifter: 1,3 kronor / kW/h
Total besparing per år: 10 000 x 1,3 = 13 000 kronor
Exempel på investeringskostnad luft/vatten-värmepump: 110 000 kronor
Exempel på investeringskostnad luft/vatten-värmepump: 210 000 kronor

Återbetalningstid med luft/vatten-värmepump 110 000 / 13 000 = ca. 8,5 år
Återbetalningstid med bergvärme 210 000 / 13 000 = ca. 16 år

Tänk på att en besparingsberäkning alltid är unik för varje hus och förutsättningarna ovan är kopplade till ett särskilt exempel. Ovanstående beräkning, inklusive dess kalkyl, är ett beräkningsexempel och innebär inte ett utlovande av viss besparing för just ditt hus. Vad besparingens storlek blir för just ditt hus kan därmed skilja sig från exempelhusets med beräkningen enligt ovan.

Vi rekommenderar alltid att du tar kontakt med en auktoriserad installatör eller återförsäljare för att få hjälp med att göra en beräkning av besparing och återbetalningstid för just ditt hus.

Hjälp att komma igång
Om du är intressad av att investera i en luft/vatten-värmepump från Panasonic kan du fylla i formuläret här. Du blir då kontaktad av en av våra auktoriserade installatörer för en genomgång av ditt husbehov och förutsättningar. Efter genomgången får du en offert och normalt även en kalkyl som visar din beräknade energibesparing. Du förbinder dig självklart inte till något genom att fylla i formuläret.