Panasonics smarta värmepumpssystem

Panasonic har presenterat ett innovativt och intelligent förhållningssätt till energihushållning i hemmet, utformat för att MINSKA trycket på elnätet genom att använda ett system som endast drar ström under perioder av LÅG belastning på elnätet, vilket sparar energikostnader för husägare och undviker onödig energianvändning hos kraftbolagen.

http://www.youtube.com/embed/exzP_nLePFI
Förnyelsebara energisystem har utvecklats betydligt under de senaste åren men nu måste nätet bli ”smartare” (se tabell nedan) eftersom samhället allt oftare behöver mer energi. Intelligenta elnät – Smart Grids – är en viktig del av EU:s energistrategi. Under senare år har Smart Grid-projekten växt i antal, storlek och omfattning i hela Europa.
Panasonic håller på att utveckla ett system som kombinerar fördelarna med luftburen värmepumpsteknik (att hämta värme ur luften), solenergi och intelligensen hos smarta mätare, med företagets enkla men effektiva styrlösningar för att arbeta tillsammans med energinätet för en grön revolution.
Med stor erfarenhet från energilagring (batterier), solpaneler (HIT), smarta mätare och värmepumpsteknik är Panasonic väl lämpat att föra samman all denna teknik för att ge en mycket reell lösning på problemet med hållbar elförsörjning. Panasonic arbetar tillsammans med E.ON Energy Research Centre vid RWTH Aachen University för att testa prestandan hos detta nya begrepp. RWTH Aachen har uppnått internationellt erkännande inom flera områden för teknik och vetenskap, till exempel maskinteknik, kemiteknik, elektroteknik, industriell teknik, datavetenskap, fysik och kemi och anses vara ett av de bästa tyska universiteten på dessa områden.
  • Prestandatester vid universitet i Aachen: Panasonics smarta värmepumpsystem har en ny algoritm för att hantera strömförsörjningen till hemmets energistyrningssystem. Extremt energieffektiv värmepump för uppvärmning, kylning och varmvatten
  • Extremt energieffektiv värmepump för uppvärmning, kylning och varmvatten
  • Utformad för att arbeta på ett intelligent sätt med smarta nätverk
Om ett betydande antal hushåll drar nytta av denna typ av teknik och installerar en intelligent lösning som Panasonics smarta värmepump (som använder effektiv och intelligent energihantering för att endast dra energi från elnätet under perioder av låg belastning) kan fler gammaldags fossileldade kraftverk läggas ned, vilket förbättrar planetens atmosfär och minskar koldioxidutsläppen.