Løsninger for døgnkontinuerlig drift

Høyeffektive produkter for døgnkontinuerlig drift.

Panasonic har utviklet en komplett serie med løsninger for serverrom som effektivt beskytter servere og holder temperaturen på et passende nivå, selv når utetemperaturen faller under -20 °C.


Like effektive hele året

Nøkkelpunkter:
· Fra 2,5 til 7,1 kW med TKEA R32-kuldemedieenheter i energiklasse A+++ for kjøling
· PACi-enheter fra 3,6 til 14,0 kW
· Reservefunksjon
· Redundansfunksjon
· Funksjon for alternativ kjøring
· Feilinformasjon via tørrkontakt
· Drift selv ved en utetemperatur på -20 °C
· Høy sesongbetinget ytelse
· Utformet for døgnkontinuerlig drift

Grensesnitt for å kjøre to TKEA/PKEA. PAW-SERVER-PKEA

PAW-SERVER-PKEA-grensesnittet for serverrom håndterer redundans og reservedrift for to TKEA-/PKEA-enheter med to mulige modi:
· Plug and play via innebygd algoritme for redundans og reservedrift (krever ikke eksternt signal. Se brukerhåndboken for mer informasjon)
· Ekstern (tredjeparts PLC) administrasjon av redundans og reservedrift via tørrkontakt
Alle innstillinger er mulige uten å måtte koble til en PC.


En spesiell energisparingsmodus kan velges med DIP-bryter (bare tilgjengelig i plug and play-modus). Nivået for å hindre inndata via fjernkontroll kan angis når ekstern administrasjon skjer via tørrkontakt.
Utgang for alarmsignal
Enhet A
Enhet B
(2 tørrkontakter, maks. 12 V)


Utgang for driftssignal
Enhet A
Enhet B
(2 tørrkontakter, maks. 12 V)

Maks. kabellengde: 3 meter for hver CN-CNT
Inngang for PÅ/AV-signal
Enhet A
Enhet B
(2 tørrkontakter, maks. 12 V)


Inngang for spesielle kretskortinnstillinger
1 tilkoblingsport til PC

a. DIP-bryter 1
Energisparingsfunksjon
b. DIP-bryter 2
Aktiver PÅ/AV-tørrkontakt (maks. 12 V)
c. Standard fjernkontroll

Grensesnitt for å kjøre 2 eller 3 PACi- og VRF-innedeler

PAW-PACR3

En kombinasjon med en PAW-T10 på hver innedel gjør det mulig med redundant drift av 2 (eller 3) PACi- eller VRF-innedeler.
Alle enheter drives sekvensielt for å oppnå samme driftstid (for eksempel én omgang hver 8. time i løpet av en 24-timers periode).
Hvis romtemperaturen overstiger en fritt angitt verdi, vil den andre (eller tredje) enheten slås PÅ og en alarm aktiveres.
Alarmkontakt
Romtermostat
Eksterne kontakter


Skjerm og innstillinger:
· Mulig å velge neste enhet manuelt
· Mulig å tilbakestille drift
· LED-skjerm viser driftsstatus for de 2 eller 3 enhetene

· Utgang for driftsstatus
· Alarm-LED og alarmutgang
· Temperaturgrense kan angis

· Temperaturhysterese kan angis
· Romtemperatur vises
· Tidsteller vises
Reservekontroll med CZ-RTC5B

Gruppekabling av 2 PACi-systemer kan foreta automatisk individuell kontroll.
· Rotasjonsdrift
· Reservedrift
· Støttedrift
System 1

System 2
CZ-CAPRA1
RAC-grensesnittadapter for integrering med P-Link.

Mer informasjon >