Hva gjør varmepumpene våre så unike og pålitelige?

Holdbarhet. Simulering av 10 000 timers kontinuerlig drift.

I dag har Panasonics klimaanlegg oppnådd bred anerkjennelse over hele verden.
En robust konstruksjon sikrer at klimaanlegget vil fortsette å bevare komforten i et rom, og kjøre problemfritt i mange år. Panasonic mener at dette er den sanne verdien av et klimaanlegg. Og det er derfor vi utsetter dem for et bredt utvalg av strenge tester.

Langsiktig holdbarhetstest

Klimaanleggets hovedoppgave er å sørge for et holdbarhetsnivå som lar det fungere stabilt i årevis. For å oppnå dette utfører vi en akselerert test i 10 000 timer med kontinuerlig drift. Resultatet av denne testen, som utføres under forhold som er mye strengere enn faktiske driftsforhold, beviser den robuste styrken til Panasonic klimaanlegg.

Demonteringstest av kompressor

Etter en test med 10 000 timers kontinuerlig drift, fjerner vi kompressoren fra en tilfeldig utvalgt utendørsenhet, demonterer den og undersøker de interne mekanismene og delene for mulige feil. Panasonics klimaanlegg fortsetter å levere sin dimensjonerte ytelse i mange år selv etter langvarig drift under tøffe forhold.

Driftstest under tøffe forhold

I tillegg til normale driftsforhold, utføres en driftsholdbarhetstest i et høytemperatur- og høyfuktighet-testkammer ved en temperatur på 55 °C. For bruk i kalde klimaer, utføres testen også i et lavtemperatur-testkammer ved -20 °C. Denne testen sikrer at oljen i kompressoren ikke vil fryse under bruk og avbryte driften.

Vanntetthetstest

Utendørsenheten, som er utsatt for regn og vind, kommer med vanntetthetssamsvar IPX4. Kontaktdelene på kretskortene er også harpiksinnkapslet for å hindre ugunstige effekter forårsaket av usannsynlig eksponering for vanndråper.


Ingen brudd. Når det faller ned på sidene eller hjørnene.

Støtsikkerhet

Panasonic simulerer støt, vibrasjoner og andre miljøforhold som klimaanlegg kan være utsatt for under transport. Vi lover at kvaliteten og ytelsen ved tiden for endelig inspeksjon er uforandret når produktet når brukerens hjem.

Falltest

Selv ved de store støtene som kan oppstå pga. ukorrekt håndtering under transport, har produktemballeringen blitt forsterket for å hindre den fra å bli skadet. I tillegg til vanlig vertikal falltest, er tøffere forhold der sidene og hjørnene faller mot gulvet først omhyggelig testet for å sikre at produktets stivhet og støtsikkerhetsmaterialer fungerer for å forebygge problemer.

Vibrasjonstest

Forebygging av skade som vil hindre produktets ytelse pga. vibrasjon under transport er en viktig rolle ved emballeringen. Panasonic bekrefter at produktet fungerer korrekt selv etter å ha påført vibrasjoner i både horisontal og vertikal retning.

Lageroppbevaringstest

Under distribusjon, kan produkter være utsatt for utstrakt lageroppbevaring under ugunstige forhold. For å simulere disse forholdene, plasserer vi en vekt likeverdig med en stabel på fem produktpakker oppå testpakken og lar den være i den tilstanden i et rom med en temperatur på 27 °C og et luftfuktighetsnivå på 85 %. Så blir produktet kontrollert om det fungerer korrekt.


Stillhet. Som ikke forstyrrer deg.

Komfort

Klimaanlegg bør sørge for komfort for alle personer i et rom uten å gjøre sin tilstedeværelse kjent.
De bør arbeide helt i bakgrunnen, der de bruker sin styrke for å skape og opprettholde avslappende omgivelser. Vi bygger denne skjulte styrken inn i våre klimaanlegg, og tester dem gjentatte ganger fra dette synspunktet.

Støytest

Driftsstøyen til innendørs- og utendørsenhetene måles i et ekkofritt kammer. Støytesten verifiserer at driftsstøyen er lav nok slik at produktets drift ikke vil forstyrre daglige aktiviteter inklusive konversasjoner og søvn.

Solskinnssimulering.

Behagelighetstest

Et virkelig klimaanlegg drives i et testrom som simulerer en vanlig stue. Forhold som mengden sollys som kommer inn i rommet fra utsiden forandres mens et mangfold av parametere måles, slik som kjølehastighet, kjøleeffektivitet, samt temperatur- og luftfuktighetsforskjeller i hele rommet. Dette gjør det mulig å bekrefte om klimaanlegget fungerer ved sitt dimensjonerte ytelsesnivå under ordinære forhold.

EMC-test (elektromagnetisk kompatibilitet)

Denne testen bestemmer om elektromagnetiske bølger avgitt under drift er tilstrekkelig lave for å hindre bivirkninger, dvs. elektrisk støy, på f.eks. signaler fra TV- og radiosendinger.

Falltest for fjernkontroll

Fordi fjernkontrollen er hovedgrensesnittet mellom personer og klimaanlegget, blir den naturligvis utsatt for stadige påvirkninger - slik som fall og støt - når den rekkes fra person til person under normal drift. Panasonic slipper fjernkontrollen fra en høyde på 1,5 meter ved ulike vinkler for å sikre at ingen problemer i grunnytelse forårsakes av utilsiktede fall.


Kvalitet. Er det sentrale i all vår produksjon.

Kvalitet av verdensstandard

Gjennom årene har Panasonics klimaanlegg fortsatt å tilby høyest mulig kvalitet med lavest mulig miljøinnvirkning over hele verden. Selvfølgelig gjelder de grunnleggende produksjonsprinsippene som er felles for alle Panasonic-produkter også for klimaanlegg. Det faktumet at disse prinsippene aktivt støtter hvert produkt, snarere enn bare å være slagord, er resultatet av endeløse gjentagelser av utfordringer og prøving og feiling som utføres ved våre produktbaser over hele verden.

Pålitelige deler med godkjenning iht. ledende standarder

Panasonics klimaanlegg overholder alle ledende standarder som opprettholder høy pålitelighet i landene og områdene hvor de markedsføres. For å sikre dette, utfører vi et mangfold av tester for å undersøke kvaliteten på materialene som brukes i delene. Styrken på harpiksmaterialet som brukes i propellviften bekreftes av en strekktesting.

Deler i samsvar med RoHS/REACH

Alle deler og materialer er i samsvar med RoHS/REACH, Europas verdensledende miljøforskrifter. Strenge inspeksjoner av mer enn 100 materialer utføres for å sikre at ingen farlige emner er inkludert under utviklingen av deler.

Høyutviklet produksjonsprosess

Produksjonslinjene for klimaanleggene bruker avanserte, toppmoderne teknologier for produksjonsautomatisering for å produsere større pålitelighet. Produktene produseres effektivt med høy og enhetlig kvalitet.

Øko-aktiviteter

Panasonic har satt opp øko-idéfabrikker rundt i verden. Mens de utvikler og produserer energisparende produkter basert på originale miljøteknologier, reduserer disse fabrikkene CO2-utslipp fra produksjonsprosessene og utfører distriktsbaserte aktiviteter for miljøkommunikasjon for å bidra til både det globale miljøet og lokalsamfunnene som de tjener.