Aquarea DHW

DHW-tank med innebygd varmepumpe

Aquarea DHW

DHW-tank med innebygd varmepumpe.
Varmepumpen er en av de mest energieffektive og kostnadseffektive måtene å varme opp vann på. Pumpen monteres på lagringstanken og trekker energi fra omgivelsesluften og bruker denne ekstraenergien til å varme opp vannet til 55 °C.