National Grid

Hinkley, Wielka Brytania
Rodzaj projektu: Modernizacja

Instalator: Pick Everard
Rok wykonania instalacji: 2012

Kontekst Konieczna była wymiana niewystarczającego systemu schładzaczy ważnego centrum obsługi telefonicznej firmy National Grid w Hinckley. Firma National Grid wymagała rozwiązania niezawodnego i ekonomicznego.

Wyzwania związane z projektem W Hinckley znajduje się ważne centrum telefonicznej obsługi zgłoszeń o wyciekach gazu, które musi działać stale – przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Najważniejszym wymogiem była nie tylko niezawodność systemu, ale również jego wysoka efektywność energetyczna.

Rozwiązanie Zainstalowany system ECO-G firmy Panasonic umożliwił sprawniejsze sterowanie oraz zapewnił wyższą wydajność. Istniejący w ośrodku firmy National Grid system dwóch schładzaczy został zastąpiony siedmioma jednostkami serii ECO-G firmy Panasonic. Rozwiązanie to, wykorzystujące kilka systemów, zapewnia dużo większą elastyczność w porównaniu do jednostki pojedynczej lub dwóch jednostek. W przypadku wystąpienia usterki w jednym z urządzeń, połączenie pomp ciepła zapewnia ciągłość działania całego systemu.

Analiza zużycia energii przez budynek Nowy system ECO-G to zupełnie nowa jakość. Zamontowane jednostki nie tylko zapewniają ciągłość pracy centrum, ale również umożliwiają znaczne obniżenie kosztów jego klimatyzowania.

Opinie dostawców „Zainstalowany system ECO-G umożliwił sprawniejsze sterowanie i zapewnił wyższą wydajność” – wyjaśnia Jeff Fleming z firmy instalacyjnej Pick Everard. „Dzięki najwyższemu wskaźnikami niezawodności, system ECO-G umożliwia indywidualne i sprawne sterowanie oraz zapewnia wysoką wydajność. Jest to zdecydowanie bardziej wygodne, zmniejsza całkowite zużycie energii przez jednostkę i zapobiega jej traceniu, co było wadą tradycyjnych systemów klimatyzacji”.