Podłączanie systemów ECOi oraz ECO G Nowy interfejs typu „włącz i używaj” podłączony bezpośrednio do sieci P-link

Elastyczność integracji z sieciami KNX, EnOcean, Modbus, LonWorks i BACnet umożliwia pełne dwukierunkowe monitorowanie wszystkich parametrów roboczych i sterowanie nimi.
Partnerzy firmy Panasonic opracowali rozwiązania przeznaczone specjalnie dla klimatyzatorów firmy Panasonic, które wykorzystują sieci KNX, EnOcean, Modbus, LonWorks lub BACnet i zapewniają pełen monitoring, sterowanie oraz pełną funkcjonalność całej serii urządzeń do zastosowań obiektowych.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z firmą Panasonic.
Empty
Interfejsy firmy Panasonic
Podłączone do jednostki wewnętrznej
PAW-RC2-KNX-1i:
KNX, 1 grupa jednostek wewnętrznych
PAW-RC2-MBS-1: Modbus RTU*, 1 grupa jednostek wewnętrznych
PAW-RC2-ENO-1i: EnOcean, 1 grupa jednostek wewnętrznych
PA-RC2-WIFI-1: IntesisHome, 1 grupa jednostek wewnętrznych

Podłączenie do sterownika P-link
PAW-AC-KNX-64: KNX**, maks. 64 jednostki wewnętrzne
PAW-AC-KNX-128: KNX**, maks. 128 jednostek wewnętrznych
PAW-TM-MBS-RTU-64: Modbus RTU**, maks. 64 jednostek wewnętrznych
PAW-TM-MBS-TCP-128: Modbus TCP**, maks. 128 jednostek wewnętrznych
PAW-AC-BAC-64: Bacnet**, maks. 64 jednostek wewnętrznych
PAW-AC-BAC-128: Bacnet**, maks. 128 jednostek wewnętrznych
CZ-CLNC2: LonWorks, 16 grup po maks. 8 jednostek wewnętrznych, czyli razem maks. 64 jednostki wewnętrzne
PAW-AC-FIDELIO: Fidelio**, maks. 128 jednostek wewnętrznych

* W przypadku połączenia Modbus TCP, konieczny jest interfejs Modbus RTU/TCP.
** Konieczny jest interfejs CZ-CFUNC2.
Przykład podłączenia centralnie sterowanego systemu klimatyzacji do systemu BMS
Ustawienia urządzeń klimatyzacyjnych
 • Wł./wył. urządzenia
 • Zmiana trybu pracy
 • Ustawienia temperatury w pomieszczeniu
 • Ustawienia prędkości wentylatora
 • Ustawienia żaluzji
 • Ustawienia sterowania centralnego
 • Czyszczenie filtra
 • Resetowanie kodów usterek
Stan urządzenia
 • Stan wł./wył. urządzenia
 • Tryb pracy
 • Ustawienia temperatury
 • Stan prędkości wentylatora
 • Stan żaluzji
 • Ustawienia sterowania centralnego
 • Stan sygnalizacji filtra
 • Stan działania prawidłowego/usterki
 • Kod usterki
A. Złącze RS485/RS232C (poza zestawem)
B. Interfejs BMS
C. Interfejs komunikacyjny CZ-FUNC2
D. Jednostka zewnętrzna
E. Sterowanie grupami
F. Sterownik przewodowy
G. Maks. 64 jedn. wewn.
H. Maks. 16 systemów Liczba podłączonych jedn. wewn.: maks. 512